Bedre forhold for psykiatriske patienter

En modernisering til 44 millioner kroner skal forbedre forholdene for patienterne på den psykiatriske afdeling på Odense Universitetshospital. Det betyder blandt andet, at alle patienter kan få enestue.

-

En modernisering til 44 millioner kroner skal forbedre forholdene for patienterne på den psykiatriske afdeling på Odense Universitetshospital. Det betyder blandt andet, at alle patienter kan få enestue.

Afdeling P er opført som et statshospital i midten af 70érne, men afdelingens struktur og udformning er forældet og gør det vanskeligt at give den bedst mulige behandling til de psykiatriske patienter.

Derfor skal der nu bygges til i både døgn- og dagafsnit, ligesom det planlægges at lave kiosk, cafeteria, taxiventepladser og uhøjtidelige lokaler, hvor det er muligt for patienterne at mødes med familie og andre pårørende.

Med moderniseringen vil de patienter, der bliver indlagt, også kunne få en enestue. Afdeling P på Odense Universitetshospital har 115 døgnpladser og 37 dagpladser.

Prisen for moderniseringen er 44 millioner kroner, men heraf betaler staten de 17 millioner.

Man regner med, at byggeriet vil stå færdig i 2006.