I det fynske folks tjeneste

Bedre forhold for sydfynske fugle

Ynglefuglene i det Sydfynske Øhav skal have bedre mulighed for at være i fred. Det mener Skov- og Naturstyrelsen, der har sendt et forslag i høring om at oprette otte nye fuglereservater i området.

Flere beskyttede områder for ynglefugle

Forslaget vil betyde, at der bliver adgang forbudt for mennesker i fuglenes yngletid fra den 1. marts til den 15. juli på følgende otte steder: En del af den vestlige odde på Hjortø, Odden, Mejlholm, Store og Lille Egholm, en del af Strynø Kalv, Dejrø og Eskildsø.

Forslaget kommer nu, fordi fugletællinger har vist et fald i antallet af ynglefugle i området. Årsagen til faldet vurderes blandt andet at være en øget sejlads med havkajakker i området.

Læs mere på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside - Læs mere på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside