I det fynske folks tjeneste

Bedre integration med resultatløn

Flere indvandrere kommer i job, når de kommunale integrationsmedarbejdere får kontant bonus for deres resultater. Det viser erfaringer fra forsøg i blandt andet Odense og Middelfart.

-

Flere indvandrere kommer i job, når de kommunale integrationsmedarbejdere får kontant bonus for deres resultater. Det viser erfaringer fra forsøg i blandt andet Odense og Middelfart.

I de to fynske kommuner har integrationsmedarbejderne fået en resultatløn på omkring 5000 kroner, fordi de indfriede de opstillede mål med hensyn til at skaffe flygtninge job og bruge tolkebistand.

- På et halvt år er det lykkedes Middelfart Kommune at reducere udgifterne til tolkebistand med 180.000 kr., hvilket svarer til ca. 50 pct. af kommunens samlede udgifter på området. Vi har samtidig nedbragt antallet af flygtninge på offentlig forsørgelse med ti personer. Udviklingen er meget positiv - ikke mindst i betragtning af at resultaterne er opnået uden at forringe servicen over for kommunens borgere, siger socialdirektør Bente Meunier fra Middelfart Kommune.

I Odense har resultatlønnen på bare nedbragt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 200 personer, hvilket svarer til ti pct. af kontanthjælpsgruppen i Vollsmose.

Integrationsministeriet offentliggøre tirsdag en rapport om erfaringerne fra projektet.

- Kommunerne kan opnå kontante besparelser ved at bruge resultatløn og samtidig styrke integrationsarbejdet. Særligt oplagt vil det efter min vurdering være at anvende resultataflønning til jobkonsulenter, der skal bidrage til, at nyankomne udlændinge kommer hurtigst muligt i arbejde. Jeg håber derfor, at undersøgelsen vil give flere af landets kommuner mod på at prøve kræfter med resultatløn i deres integrationsarbejde, siger Integrationsminister Bertel Haarder(V).

Udover Odense og Middelfart har også Søllerød, Græsted-Gilleleje og Silkeborg deltaget i det såkaldte frontløberkommune-projekt.