Bedre service på OUH's skadestue

For mange patienter er utilfredse med den lange ventetid på skadestuen. Derfor indfører Odense Universitetshospital nu mere åbenhed omkring prioriteringen. Fremover skal en sygeplejerske tage imod patienterne og informere dem om forventet ventetid.

Udleverer kort

Patienterne vil blive inddelt i kategorier med prioriteten 1 til 5, alt efter om sygeplejersken vurderer om man er en patient med et akut behov for behandling, eller om man er en patient der også ville kunne behandles i lægevagten eller hos egen læge.

Man vil så få udleveret et kort, der angiver, hvornår behandlingen sandsynligvis går i gang.

Prioriteringen er allerede korrekt

Arbejdsgangen på OUH's skadestue er blevet undersøgt af Institut for Sundhedsvæsen.

Analysen viser, at det kun er en beskeden del af patienterne, der venter i lang tid dvs mellem to og tre timer. Og at det er de "rigtige" patienter, der venter - altså dem uden akut behov for behandling.