Befrielsen markeres ved Mindelunden

I aften bliver 70-året for befrielsen markeret ved Mindelunden på Frøbjerg Baunehøj.

Det er blandt andet Hjemmeværnsdistrikt Fyn, der står bag arrangementet.

Hovedtalen i aften bliver holdt af den 93-årige tidligere modstandsmand Mogens Sand.

Udover taler og musik fra Hjemmeværnets Brass Band, kan man også se den Cadillac, som Feltmarskal Montgomery kørte igennem København i efter befrielsen.

Chefen for hjemmeværnet på Fyn, Kent Mikkelsen, fortæller om arrangementet på TV 2/FYN klokken 14.10.