Begrænsede takstnedsættelser på Storebælt

Der bliver alligevel ikke tale om generelle takstnedsættelser for biltrafikken over Storebæltsforbindelsen. Pendlerne kan se frem til lavere takster og samtidig bliver der indført éndagsrabat. Se tv-indslag om de fynske reaktioner

Kun prisnedsættelse til pendlerne

Der bliver alligevel ikke tale om generelle takstnedsættelser for biltrafikken over Storebæltsforbindelsen. Pendlerne kan se frem til lavere takster og samtidig bliver der indført éndagsrabat.

Prisen for at passere Storebæltsbroen vil fortsat være på 230 kr for personbiler, og det vil politikerne ikke ændre på.

Til gengæld får pendlerne en række rabatmuligheder. Et pendlerkort bliver sat ned fra 4980 kr. pr. måned til 3.800 kr. pr måned. Det giver en rabat på 24 procent.

Samtidig bliver der indført éndagsbilleterne med en rabat på 20 procent. Dog kan en bilist maximalt købe éndagsbillet 24 dage om året.

Derudover bliver der mulighed for såkaldt kombinationsrabat, hvor bilisterne kan passere broen til fordelagtig pris, når der er særlige arrangementer i København som f.eks. teaterforestillinger og lignende.

Prisændringerne træder i kraft 15. februar.

Derudover bliver prisen reduceret for lastbiler pr. 1. april.

Men en generel prisnedsættelse på 15-20 procent, som der ellers var stillet i udsigt, bliver altså ikke til noget.

Billetniveauet på Øresundsbroen er reduceret med lignende takster.

"Det var vigtigt for mig, at priserne på Storebælt er reduceret i samme omfang som priserne på Øresund", siger Poul Andersen(S), der er medlem af den politiske følgegruppe.