Benzinstationer forurener grundvandet

62 ud af 72 tankstationer på Fyn forurener grundvandet med stoffet MTBE. Det viser en undersøgelse som Fyns Amt og Miljøstyrelsen har lavet på Fyn. MTBE, der er et erstatningsstof for bly i benzin, kan på længere sigt true drikkevandet og grundvandsressourcerne i Danmark.

-

62 ud af 72 tankstationer på Fyn forurener grundvandet med stoffet MTBE. Det viser en undersøgelse som Fyns Amt og Miljøstyrelsen har lavet på Fyn. MTBE, der er et erstatningsstof for bly i benzin, kan på længere sigt true drikkevandet og grundvandsressourcerne i Danmark.

Siden 1985 har MTBE(methyl-tertiær-butyl-ether) været anvendt i blyfri benzin i stedet for bly, der forurener luften.

86 procent forurenet
Men MTBE er heller ikke ufarligt. En undersøgelse som Miljøstyrelsen og Fyns Amt har gennemført på fynske tankstationer afslører, at MTBE er \"et væsentligt grundvandstruende stof\".

På 62 ud af 72 undersøgte tankstationer var MTBE sivet ned i grundvandet. Samtidig viser undersøgelsen, at mellem 8 og 26 procent af det vand der bliver brugt til indvinding kan være forurenet med MTBE over de tilladte grænseværdier. Det svarer til, at fem gange den årlige grundvandsdannelse på Fyn kan være forurenet med MTBE.

Opløses i vand
På baggrund af den fynske undersøgelse konkluderer Miljøstyrelsen, at MTBE kan udgøre et muligt fremtidigt forureningsproblem for drikkevand i Danmark.

MTBE findes i næsten al benzin, men oktan 98 indeholder de største mængder. Stoffet opløses let i vand og bliver derfor hurtigt transporteret rundt i vandsystemet.