Beredskab Fyn er på plads

Ni fynske kommuner har vedtaget at etablere Beredskab Fyn, der fra den 1. januar 2016 varetager beredskabsarbejdet.

Også organiseringen er faldet på plads, så de ni kommunale beredskaber fra nytår bliver til ét fælles beredskab, der kan yde en endnu bedre service til borgerne.

I det seneste halvandet år har repræsentanter for beredskaberne i ni fynske kommuner arbejdet med den nye organisering. Baggrunden for sammenlægningen er en beslutning fra KL og regeringen om, at de 87 kommunale redningsberedskaber skal lægges sammen til 20 enheder.
Kun Middelfart Kommune står uden for Beredskab Fyn, da kommunen indgår i trekantsområdets samarbejde.

Styrket fynsk samarbejde 
Der har hele vejen rundt været stor opbakning og velvilje til at indgå i arbejdet med sammenlægningen af de ni beredskaber, og det har givet et styrket fynsk samarbejde allerede inden Beredskab Fyn er en realitet. Det mener Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg og politisk ansvarlig for sammenlægningen:

- Jeg er først og fremmest glad for og stolt over, at vi nu er nået i mål med processen, siger Kenneth Muhs. 

- Alle kommunalbestyrelser har godkendt organiseringen, og nu skal vi videre med det konkrete arbejde, så Beredskab Fyn allerede fra starten kan blive en succes og være en attraktiv fynsk arbejdsplads. Jeg er sikker på, at den nye organisering bliver til gavn for fynboerne. For nogle borgere vil sammenlægningen blive en forbedring, fordi beredskaberne får bedre muligheder for at rykke ud på tværs af kommunegrænser.

Borgerne skal ikke mærke forskel
Mogens Bjerregaard er chef for Beredskab Fyn og han er ikke i tvivl om succeskriteriet for det nye beredskab: 

- Udadtil er målet for mig, at borgene ikke skal kunne mærke nogen forskel efter den 1. januar 2016. Vi omorganiserer redningsberedskabet på Fyn, men man skal stadig ringe 112, hvis det brænder, siger Mogens Bjerregaard. Indadtil glæder jeg mig over, at ledere og medarbejdere efter en kæmpe indsats har nået at klargøre Beredskab Fyn, så vi fra den 2. januar 2016 kan samles i vores nye hovedkvarter i Odense, også selv om vi må bo lidt tæt indtil vores tilbygning står færdig i sommeren 2016.

Det fælles fynske beredskab samler en del administrative opgaver, som skal give en synergieffekt fremover.  Det drejer sig blandt andet om en fælles ledelse, som sikrer fælles strategi og effektiv ressourceudnyttelse. På det beredskabslovsmæssige område (bl.a. tilladelser og brandsyn) skal man fremover kun henvende sig ét sted, hvilket gør det nemmere for virksomheder og borgerne og sikrer, at afgørelser træffes efter samme kriterier. 

Beredskab Fyn holder konstituerende bestyrelsesmøde den 15. december 2015.

Du kan læse mere om etableringen af det fælles fynske beredskab på www.beredskabfyn.dk

FAKTA: