I det fynske folks tjeneste

Beredskab Fyn er trådt i kraft

Nytårsnat blev ni fynske beredskaber til ét. Fra 1. januar 2016 er det Beredskab Fyn, der varetager beredskabsarbejdet på Fyn.

Beredskab Fyn er en realitet, og hovedkvarteret ligger på Åsumvej i Odense.

Beredskabets opgaver omfatter ”de blå blink”, forebyggende beredskab og uddannelse.
Baggrunden for sammenlægningen er en beslutning fra Kommunernes Landsforening og regeringen om, at de 87 kommunale redningsberedskaber skal lægges sammen til 20 enheder.

Beredskab Fyn bliver landets tredjestørste beredskab med sine 157 medarbejdere. De 35 bliver beskæftiget i administrationen med for eksempel forebyggende arbejde.
Kun Middelfart Kommune står uden for Beredskab Fyn, da den indgår i trekantsområdets samarbejde.

Borgerne vil ikke mærke forskel

Beredskab Fyns mål er, at borgerne ikke mærker sammenlægningen.
Sammen med den enkelte af de ni samarbejdskommuner skal Beredskab Fyn sikre et fortsat flow i serviceringen af kommunens borgere.

Der tænkes her i første omgang på byggesagsafdelingerne i kommunerne.
Det forebyggende beredskab beskæftiger sig med brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, rådgivning til borgere og virksomheder og samarbejdet med den enkelte kommune.

- I Beredskab Fyn er 14 kompetente beredskabsinspektører klar til at varetage disse opgaver med råd og vejledning samt konkret sagsbehandling i de ni samarbejdskommuner, siger Gerner Nielsen, myndighedschef i Beredskab Fyn, og fortsætter:

- Det er vores helt klare mål at styrke det forebyggende arbejde.

Med særlig fokus på det forebyggende beredskab ønsker Beredskab Fyn at oplyse omkring den første fase i starten af januar, 2016, hvor Beredskab Fyn etablerer sig i det nye hovedkvarter på Åsumvej 35 i Odense.

Medarbejderne møder på deres nye arbejdsplads den 4. januar