I det fynske folks tjeneste

Beredskabspris til to Odense-hoteller

Odense Kommunes Beredskabspris tildeles i år Ydes Hotel og Hotel Domir i Hans Tausens Gade for en ekstraordinær sikring mod brand.

Beredskabsprisen går i år til to hoteller i Odense

De to hoteller er under renovering, og år renoveringen er færdig vil der være væsentlige forbedringer af brandsikkerheden.

Der installeres frivillige ABA-anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg) på hotellerne. Det betyder, at en eventuel brand opdages hurtigt, at gæster og personale advares med et alarmsignal og at brandvæsnet tilkaldes direkte.

Det betyder at brandbekæmpelsen kan startes tidligt i brandens udvikling, at gæsterne hurtigt kan reddes ud og at skadernes omfang minimeres.

Fakta

ABA-anlæg registrerer røg og varmeudvikling tidlige i brandens udvikling, udsender derefter et alarmsignal i bygningerne, der advarer gæster og personale, og sender samtidig en alarm direkte til brandvæsnet, der afgår indenfor et minut.

ABDL-anlæg fastholder branddøre i åben stilling ved hjælp af magneter, og hvis der opstår røg på en af siderne af døren udløses magneten, hvorved døren lukker i. På den måde isolerer man branden og røgen i et afgrænset område af bygningen.

Derudover installeres der ABDL-anlæg (automatisk branddørluknings-anlæg) på hotellerne. Når anlægget registrerer røgudvikling vil branddørene lukkes automatisk. Herved forhindres det, at branden og røgen spreder sig.

De automatiske anlæg suppleres af flere passive tiltag. Alle døre og karme til værelserne udskiftes til nye branddøre med tættere karme, for at sikre, at en eventuel røggennemtrængning til eller fra et værelse bliver minimal.

- Lasse Vallestrand, der ejer de Ydes Hotel og Hotel Domir formår med disse forebyggende tiltag - både aktive og passive - at sikre sine gæster en tryg nattesøvn ved at skabe et meget højt sikkerhedsniveau, siger beredskabsinspektør Claus Olsen.

Odense Kommunes Beredskabspris  gives årligt til et firma eller en virksomhed i Odense Kommune, der på særlig vis har udvist kompetence og forståelse for betydningen af brandforebyggelse og beredskab.

Prisen overrækkes af Borgmester Jan Boye ved Odense Brandvæsens nytårsparole lørdag 5. januar 2008.