I det fynske folks tjeneste

Beskæftigelsen er vigtigste valgtema på Fyn

Beskæftigelsen og udviklingen af erhvervslivet bliver det helt overskyggende valgtema på Fyn, hvis man skal tro de 76 fynske folketingskandidater. Over 60 procent af kandidaterne vil fokusere på disse emner i den kommende valgkamp.

-

FV2005: Beskæftigelsen og udviklingen af erhvervslivet bliver det helt overskyggende valgtema på Fyn, hvis man skal tro de 76 fynske folketingskandidater. Over 60 procent af kandidaterne vil fokusere på disse emner i den kommende valgkamp.

TV 2/FYN har bedt samtlige folketingskandidater svare på, hvad deres fynske mærkesager er. Og undersøgelsen viser at 61 procent af de kandidater der har svaret nævner beskæftigelsessituationen på Fyn som en mærkesag.

Flere af kandidaterne nævner, at de vil kæmpe for udflytning af statslige arbejdspladser fra København til Fyn. Et valgtema som også var oppe ved sidste valgkamp, men som der ikke er sket ret meget med.

Udflytningen af Rigsarkivet til Fyn blev droppet, og Fyn fik heller ikke Søfartsstyrelsen.

Udover beskæftigelsessituationen mener folketingskandidaterne, at udannelse og forskning er et vigtigt valgtema. 36 procent nævner dette område som en mærkesag.

Mange kandidater vil også kæmpe for lavere eller fjernelses af brotaksterne på Storebælt.

Ud af de 78 folketingskandidater har 39 svaret på TV 2/FYNs spørgsmål.

Se kandidaternes besvarelser her.

Oversigten over folketingskandidaternes valgtemaer ser således ud:

Vigtige fynske valgtemaer: Erhvervsfremme/arbejdspladser61%Uddannelse og forskning36%Storbæltstakster33%Natur og miljø 25%Erhvervsdrivende/Iværksættere25%Statslige arbejdspladser til Fyn19%Kultur19%Turisme17%Sygehuse 8%Familiepolitik6%Alderdom/pension6%Den ny regionale struktur6%Folkeskolen6%Integration6%Kollektiv trafik6%Udviddelse at motorvej på Vestfyn6%Ældrepleje3%Daginstitutioner3%Privatisering3%Forebyggelse af misbrug3%Menneskerettigheder3%Vedvarende energi3%Friskoler/Højskoler3%Religion3%Yderområderne i Danmark3%Skat3%Trafiksikkerhed3%Motorsport3%