I det fynske folks tjeneste

Besked til Fyns Amt om mink- og svinefarme

Naturklagenævnet har givet Fyns Amt og Århus Amt besked på at lave grundige miljøvurderinger i flere sager om etablering eller udvidelse af husdyrproduktion. Der er tale om en stramning af tidligere praksis.

-

Den lokale naturs tålegrænse skal være afgørende, når der anlægges mink- eller svinefarme. Ny skærpet kurs skal begrænse ammoniakskader på naturen.

Naturklagenævnet har givet Fyns Amt og Århus Amt besked på at lave grundige miljøvurderinger i flere sager om etablering eller udvidelse af husdyrproduktion. Der er tale om en stramning af tidligere praksis.

Årsagen er, at værdifulde naturområder ved siden af de påtænkte svine- og minkfarme vurderes at blive skadet af fordampet ammoniak fra gyllen. Den luftbårne transport af ammoniak er ren gift for sårbare naturtyper og følsomme planter.

Fyns Amt har i fire tilfælde fået pålæg om, at der skal foretages en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Det drejer sig om to ansøgninger om at oprette henholdsvis en svinefarm og en minkfarm.

Også i to sager om udvidelse af fynske husdyrbrug til henholdsvis 269 og 190,7 dyreenheder skal virkningen på miljøet vurderes.
/ritzau/