Besparelser rammer hårdt på private skoler

Odense Kommune har været mere kreative i deres spareplaner end de odenseanske privatskoler havde fantasi til at forestille sig. Torsten Johannesen, skoleleder på Odense Friskole, er dybt rystet over besparelserne. \"Vi bliver ramt over dobbelt så hårdt som de kommunale skoler\", siger han.

-

Odense Kommune har været mere kreative i deres spareplaner end de odenseanske privatskoler havde fantasi til at forestille sig. Torsten Johannesen, skoleleder på Odense Friskole, er dybt rystet over besparelserne. \"På sigt bliver vi bliver ramt over dobbelt så hårdt som de kommunale skoler\", siger han.

Det kommunale tilskud til privatskolernes fritidsordninger forsvinder helt fra 1. januar, hvis politikerne følger forvaltningens anbefaling.

Børn- og Ungeudvalget i kommunen har tidligere udtalt, at de private skoler skulle spare fem procent på samme måde som de kommunale fritidsordninger.

Det har privatskolerne både accepteret og vist forståelse for. Men i dag fik skoleleder Torsten Johannesen, der repræsentrer de private fritidsordninger overfor kommunen, så et chok.

Katastrofalt
Han fik bekræftet, at kommunen vil skære i fem procent af skolens SAMLEDE drift. Altså også af det tilskud som skolen i dag får af staten til skoleeleverne, og som kommunen ikke normalt har indflydelse på.

\"Det betyder at vi mister 900.000 kroner årligt ud af et samlet skolefritidsbudget på tre mio. kroner. Det er helt katastrofalt.\"

Torsten Johannesen har nu hasteindkaldt alle skoleledere fra de private skoler i byen, der har fritidsordninger, til møde fredag eftermiddag.

Dobbelt slag
Økonomien på de private skoler er skruet sådan sammen, at skolerne modtager et statstilskud pr elev, der svarer til 75 procent af udgiften for en gennemsnits folkeskoleelev.

Det er de penge, der primært dækker skolernes udgifter. Derudover kommer så forældrebetalngen.

Statstilskuddet justeres altså efter de kommunale udgifter pr elev - MEN først med to års forsinkelse. Derfor mener Torsten Johannesen, at besparelserne vil ramme friskolerne dobbelt.

\"Nu bruger kommunen statstilskuddet som parameter. Og om to år vil det højst sandsynligt også falde tilsvarende, da de kommunale besparelser slår igennem der,\" siger Torsten Johannesen.

\"Derfor vil vi blive ramt dobbelt. Det er dybt rystende.\"