Bestyrelses forslag stemt ned: Ingen ekstra penge til Totalbanken

Der var ikke stemmer nok til en kapitaludvidelse i Totalbanken. Det står klart efter afstemning på ekstraordinær generalforsamling onsdag aften.

En kapitaludvidelse i Totalbanken krævede på den ekstraordinære generalforsamling onsdag aften et flertal på to tredjedele. 

quote Nu er vi tilbage, hvor vi startede. Nu må bestyrelsen drøfte, hvordan vi håndterer situationen fremadrettet. Kapitaludvidelsen var nice to have. Ikke need to have. Så vi fortsætter i morgen, hvor vi slap i dag.

Ivan Sløk, administrerende direktør, Totalbanken.

Men kun 55 procent af de fremmødte aktionærer stemte for kapitaludvidelsen, og dermed blev forslaget om at udvide aktiekapitalen, der er født i bankens bestyrelse, skudt til hjørne.

45 procent af de fremmødte aktionærer stemte imod.

Direktør i Totalbanken, Ivan Sløk, er ærgerlig. Han støttede bestyrelsen i ønsket om kapitaludvidelsen.

- Nu er vi tilbage, hvor vi startede. Nu må bestyrelsen drøfte, hvordan vi håndterer situationen fremadrettet. Kapitaludvidelsen var nice to have, Ikke need to have. Så vi fortsætter i morgen, hvor vi slap i dag, siger Ivan Sløk.

Totalbankens bestyrelse ønskede at forhøje aktiekapitalen med mellem 90 og 100 millioner kroner. Forhøjelsen skulle ske via en aktieemission, der giver bankens aktionærer ret til at tegne aktier først til favørkurs.

Cirka 80 aktionærer var mødt op til ekstraordinær generalforsamling i Totalbankens hovedkvarter onsdag aften. Foto: Kristian Wraae
Cirka 80 aktionærer var mødt op til ekstraordinær generalforsamling i Totalbankens hovedkvarter onsdag aften. Foto: Kristian Wraae

Ingen bemærkninger til salgsforslag

På mødet onsdag aften forklarede formand Poul Juhl Fischer, at banken skal bruge ny kapital for at vokse.

Det er vigtigt, hvis banken skal kunne klare kommende krav fra myndighederne.

- Med en forhøjelse af aktiekapitalen får vi plads til vækst, så vi ikke behøver at lette foden fra speederen eller træde let på bremsen, sagde Poul Juhl Fischer i sin indledende tale.

Et af bankens mål er en solvensoverdækning på fem procent. 

- Med en emission kommer vi til at ligge på den lune side af de fem procent, lød det fra Poul Juhl Fischer. 

Banken vil især gerne vokse på to forretningsområder. Den vil gerne låne mere ud til privatkunder og øge sine forretninger på leasingområdet.

To forretningsområder, som det ifølge bestyrelsens formand er relativt sikre at låne penge ud til.

Men afstemningen faldt altså ikke ud til bestyrelsens fordel.

Til gengæld ligner resultatet vind i sejlene til den håndfuld aktionærer, som i stedet for en forhøjelse af aktiekapitalen ønsker at sælge banken.

Det forslag har de inviteret til afstemning om på en ekstraordinær generalforsamling 5. september. 

5. september har to aktionærer indkaldt til yderligere en ekstraordinær generalforsamling. De ønsker, at bestyrelsen aktivt undersøger muligheden for at sælge Totalbanken. Er I tættere på at overveje den model? Et salg fremfor kapitaludvidelse?

- Det har jeg ingen bemærkninger til, siger Ivan Sløk.

I april på bankens ordinære generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at foretage en emission på 56 millioner kroner til markedskurs. Tror du, I bliver nødt til at benytte jer af den mulighed?

- Det er en mulighed, vi har liggende i skuffen, og hvis det skulle blive nødvendigt, så ligger den klar til, at vi kan trykke på knappen, siger Ivan Sløk.

Vandt - men uden glæde

En af de aktionærer, der stemte nej til kapitaludvidelsen, er storaktionær i banken, Heine Delbing. 

- Jeg mener ikke, bestyrelsens idé om en aktieemission til favørkurs er den rigtige vej at gå. Det vil jo halvere værdien af mine aktier, siger Heine Delbing.

Men efter aftenens afstemning sidder han tilbage med blandede følelser.

- Jeg er hverken glad eller ikke glad. Jeg vil gerne fortsætte som aktionær i banken, så nu må vi se, hvordan vi kommer videre herfra.

Han er den ene af de to aktionærer, som ønsker, at bestyrelsen undersøger muligheden for salg eller fusion. Men i virkeligheden så han allerhelst, at banken blot fortsætter som nu. Uden hverken salg eller aktieemission til favørkurs.

- Totalbanken er jo en sund bank i vækst, og vi kan godt klare os uden de ekstra penge. Men vi stillede forslaget om salg eller fusion, fordi vi mener, at bestyrelsen skal undersøge alle muligheder.

Spørgsmålet om salg kommer til afstemning på næste ekstraordinære generalforsamling i Totalbanken. Den finder sted 5. september.