Biavlere: Vent med at klippe din hæk - bierne er sultne

Lige nu blomstrer ligusterhække over hele landet. Det giver føde til bier og andre insekter, og derfor opfordrer Danmarks Biavlerforening haveejerne til at vente med hækklipningen.

Glem den dårlige samvittighed over den langhårede hæk - du gør nemlig bierne en stor tjeneste ved at vente lidt med at klippe den.

Det er budskabet fra Danmarks Biavlerforening, der derfor opfordrer haveejerne til at vente med hækklipningen, så bier og vilde insekter har mulighed for at hente masser af føde i de storblomstrende ligusterhække.

- Vi ved, at mange gerne vil gøre en indsats for bierne, men mange er ikke opmærksomme på, at hækken også er et spisekammer. Generelt kan vi blive bedre til at acceptere, at haverne i perioder ser lidt vildere ud og i stedet nyde blomsterne i hække og i græsplænen, siger Rune Havgaard Sørensen, der er sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening, til foreningens hjemmeside.

Også på Fyn håber de lokale biavlere, at mange vil lade hækklipperen blive i skuret i et par uger endnu.

- I disse tider, hvor vi snakker så meget om fødemangel til nektar-søgende insekter, så kan de ikke få blomster nok. Der er jo en tradition for, at vi skal klippe hækken til sankthans, og for eksempel ligusterhækken blomstrer lige nu. Så derfor er der en masse føde, der går til spilde for alle insekter, når man klipper hækken helt ind og derved klipper blomsterne væk, siger Søren Johannes Østergaard Madsen, der er pensionist og formand for biavlerforeningen De Fynske Bivenner.

Vigtig næringskilde

Ligusterhækken er et rent skatkammer, når det kommer til føde for bier og insekter. Ligusterens blomster indeholder både pollen, som giver protein til bierne, og nektar der indeholder kulhydrater, som giver bierne energi.

- I et bistade er der næsten 80.000 bier, og de skal jo ud og have noget føde til deres larver og deres æg, og det samme skal de vilde bier, humlebierne og sommerfuglene. Og de lever af den nektar og de pollen, de kan finde i de blomster - og det sidder altså kun i blomsterne, ikke i de grønne blade, siger Søren Johannes Østergaard Madsen. 

Og selv om man måske ikke interesserer sig for biavl eller bier i almindelighed, håber biavleren, at almindelige fynske haveejere vil hjælpe til med at bevare insekterne i naturen.

- Hvis ikke vi havde bierne, så ville der ikke være ret mange æbler og andre frugter i supermarkederne, for bierne er livsnødvendige for at skabe den bestøvning af planter, siger dyrenes ven, Søren Johannes Østergaard Madsen.