Biblioteker i Odense skal på slankekur

Brugerne af bibliotekerne i Odense må se frem til en ringere service. Centralbiblioteket skal spare flere millioner kroner, og det betyder færre nye materialer, besparelser og kortere åbningstid på en lang række lokalbiblioteker.

-

Brugerne af bibliotekerne i Odense må se frem til en ringere service. Centralbiblioteket skal spare flere millioner kroner, og det betyder færre nye materialer, besparelser og kortere åbningstid på en lang række lokalbiblioteker.


De 700.000 årligt besøgende på centralbiblioteket i Odense må fra juni i år indstille sig på en dårlige service på flere områder.


Kortere åbningstid
Kultur- og Socialforvaltningen i Odense Kommune lægger op til at flere af lokalbibliotekerne i Odense vil få reduceret deres åbningstid fra juni i år.


Forvaltnignen foreslår, at lokalbibliotekerne i Rising, Bolbro, Højby og Bogbussen helt holder lukket i juli måned. Samtidig bliver der indført en ugentlig lukkedag på Næsby og kortere åbningstider i Bolbro, Tarup, Rising og Holluf Pile.


De ændrede åbningstider vil spare biblioteksvæsnet i Odense for 437.000 kr, hvilket svare til 1½ stilling.


Samtidig skal centralbiblioteket spare 902.000 kr. på materialer og 300.000 kr. på administration.


Merforbrug i 2001
Besparelserne er blevet nødvendige, fordi Odense Centralbibliotek i 2001 havde et merforbrug på 1,7 mio kr, og samtidig har kommunen stillet krav om rationaliseringer på 2 mio. kr. En del af sparekravet bliver dog hentet ind ved at overføre penge fra andre puljer.


I alt vil besparelserne betyde at der forsvinder 5-6 job fra Odense Centralbibliotek.