I det fynske folks tjeneste

Billarm: Nyborg-beboere skærmes mod motorvejsstøj

Nyborg Kommune klar til at bruge 815.000 kroner i villakvartér i den nordlige del af Nyborg.

Beboerne i Strandparken, Skovparken og Majsvej har i årevis været plaget af støj fra den stigende trafik på motorvejen igennem Nyborg.

Beboerne har blandt andet anført, at støjen er blevet højere efter, at kommunen byggede cykelsti og fjernede noget af bevoksningen ved motorvejen.

Det har affødt adskillige møder med Vejdirektoratet og Nyborgs politikere, men nu er der lys forude.

For på det kommende møde i Nyborgs teknik- og miljøudvalg indstilles det, at udvalget bruger 815.000 kroner på at opsætte en tre meter høj og 100 meter lang støjskærm.

Skærmen opsættes på lejet jord på Center for Døve. Støjskærmen placeres på motorvejsbroen over Skaboeshusevej og har en længde på 100 meter mod vest. Der etableres bevoksning fra afslutningen af støjskærmen til skovlunden mod vest langs med motorvejen.

Forvaltningen anbefaler, at pengene findes via anlægspuljen til cykelstier og trafiksikkerhed, hvor der i 2017 er afsat 2,5 millioner kroner.