I det fynske folks tjeneste

Billigere færger til de fynske øer - i lavsæsonen

De lavere priser er målrettet den turistmæssige lavsæson, hvor der er det største potentiale for at øge turismen på øerne.

Nu bliver det billigere at rejse til en række af de danske øer. Det sker efter Folketinget i dag enstemmigt har vedtaget en lov, der vil give markant lavere færgetakster for biler og passagerer til 30 øer.

Den nye ordning omfatter følgende øer i farvandet omkring Fyn:  Ærø,  Avernakø, Baagø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø og Hjortø.

Fremover skal passagerer og bilister således have færre penge op af lommen, når færgen til en række af ovenstående øer skal betales om foråret og om efteråret.

Den nye ordning er nemlig målrettet den turistmæssige lavsæson, hvor der er det største potentiale for at øge turismen på øerne. 

Med loven er der taget et væsentligt skridt i retning af et såkaldt landevejsprincip. Ved et landevejsprincip forstås, at billetprisen for at sejle med en færge svarer til omkostningen ved at køre en tilsvarende strækning på landevej.

​Fakta

Loven udmønter initiativet om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer i aftalen af 9. februar 2016 om vækst og udvikling i hele Danmark.

Det gælder for de ikke-statslige færgeruter. Initiativet udmøntes for de statslige færgeruters vedkommende af Transport- og Bygningsministeriet.

Tilskuddet til de ikke-statslige færgeruter udgør 28,4 millioner kroner i 2016 og 55,6 millioner kroner i 2017 og frem.

Ordningen vil betyde lavere billetpriser i forårs- og efterårsperioden. Hvor meget billetpriserne vil falde, kommer blandt andet til at afhænge af sejlafstanden, prisstrukturen og det nuværende prisniveau på de enkelte færgeruter. 

Ordningen får virkning efter sommerferien. 

Følgende øer er omfattet af ordningen: Læsø, Samsø, Fanø, Ærø, Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.