Billigere godstransport til småøer

Transporten af gods til og fra øer bliver billigere. Det er regeringen sammen med partierne bag Vækstpakke 2014 blevet enige om.

Bag initiativet står regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Partierne er enige om en model, hvor der ydes øremærkede tilskud til at nedsætte godstaksterne med i gennemsnit 80 procent. De vareafgifter, som opkræves i visse havne, indgår ikke. Men også her vil de samlede udgifter til godstransport blive sænket markant.

Nedsætter en arbejdsgruppe

Ordningen vil omfatte færgerne til en række småøer samt Læsø, Samsø, Ærø, Fanø og Bornholm.

Gruppen af småøer omfatter Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.

Samtidig er der enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som inden den 1. marts 2015 skal udrede, hvordan danske ø-kommuner og småøer opnår bedre og billigere transport til resten af Danmark for biler og personer.

Der vil blive fremsat lovforslag om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra danske småøer og ø-kommuner så, at den nye ordning kan træde i kraft med virkning fra den 1. juni 2015.