BIOS har stadig store problemer

Januar har været en svær måned for Bios. De har fortsat problemer med at levere alle de aftalte beredskaber og responstiderne er steget siden december.

Det har været en hård start på året for BIOS Ambulance Services. 

Virksomheden skulle fra 1. januar stille med flere beredskaber end i december, og den øvelse har været svær

Der har i januar periodevis manglet op til 4 beredskaber, blandt andet fordi BIOS fortsat ikke har nået idealbemandingen. De manglende beredskaber har været fordelt udover BIOS’ 3 områder.

Det at ambulanceselskabet Bios har svært ved at få vagtplanen til at gå op er noget der har konsekvenser i følge Regionsrådsformand Stephanie Lose.

- Det har den konsekvens, at det har været mere ustabilt, at vagtcentralen har haft en større opgave ved at sende ambulancerne derhen, hvor de skal, og at responstiderne er steget. Men det har selvfølgelig ikke fået den konsekvens, at borgerne ikke har fået den hjælp, de skal have, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.

Antallet af beredskaber har svinget

Regionens vagtcentral har derfor i hele januar justeret på andre beredskaber, der har kunnet sættes ind i de berørte områder. 

På grund af de manglende beredskaber bliver BIOS nu fulgt tæt af Region Syddanmark.

- Vi følger udviklingen tæt, og jeg håber naturligvis, at de svagt stigende responstider kun gør sig gældende for januar. Vi vil fortsat følge BIOS’ daglige arbejde tæt i den kommende måned, hvor vi forventer, at BIOS finder løsninger, så udviklingen i løbet af februar igen går den rigtige vej, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.

Tæt kontakt mellem BIOS og Region Syddanmark

Region Syddanmarks vagtcentral, der styrer ambulancerne, er flere gange i døgnet i direkte kontakt med BIOS’ driftsledelse. Regionens stab og ledelse vil også fremadrettet være i løbende dialog med vagtcentralen og BIOS for at sikre, at driftssituationen bliver bedre.

Sidst, men ikke mindst, vurderer regionen løbende situationen sammen med Kammeradvokaten, blandt andet i relation til bodsudmåling, kontraktoverholdelse samt vurdering af udviklingen.