I det fynske folks tjeneste

BIOS og Responce risikerer bøde fra Regionen

Både BIOS og Responce risikerer nu at skulle betale bod til Region Syddanmark, fordi de ikke har kunne stille med nok reddere til ambulancedriften.

 

Region Syddanmark meddeler i en pressemeddelse fredag, at der har været dage i starten af januar, hvor der ikke var reddere nok til at dække alle ambulancerne, og at regionen derfor vil fortsætte med at følge den daglige drift.

Efter fire måneders opstartsfase skal ambulanceleverandørerne fra 1. januar levere de beredskaber, de er forpligtigede til ifølge kontrakten med Region Syddanmark. Ellers skal de to ambulanceleverandører betale en økonomisk bod til regionen.

Konvertering fra ambulance til sygetransport

BIOS har meddelt regionen, at de indtil videre vil fortsætte med at konvertere tre ambulanceberedskaber til sygetransportberedskaber på hverdage for at sikre den mest stabile drift. Denne løsning har kørt siden september, og løsningen har vist sig brugbar – om end ikke optimal.

- Vores ansvar som politikere er at sørge for, at vi har et stabilt og forsvarligt beredskab. Selvom BIOS’ forslag ikke lever op til kontrakten, så er det dog en løsning, som vi kan leve med i en kortere periode, og som over de seneste måneder har vist sig brugbar, sådan siger Regionsrådsformand Stephanie Lose om løsningen.

Region Syddanmark vil nu sammen med Kammeradvokaten arbejde på at udtrække, validere og kvalitetssikre oplysninger om ikke-leverede beredskaber med henblik på at udmåle bod.

- Vi har i kontrakten mulighed for at afkræve BIOS en bod for deres manglende beredskaber, men med løsningen med sygetransporterne får vi et beredskab, der ligger rimeligt tæt på det beskrevne i kontrakten. Men da denne løsning ikke er beskrevet i kontrakten, har vi nu bedt Kammeradvokaten vurdere, hvad en rimelig bod vil være i forhold til, hvad vi mangler, og hvad vi nu får, sådan siger Thyge Nielsen (V), der er er udvalgsformand for regionens præhospitale udvalg.

 

Region Syddanmark regner derudover med at have en bodsberegning på de tre konverterede beredskaber klar inden udgangen af januar.

 

Fakta om ambulanceberedskabet og responstiderne:

Ambulancerne i Region Syddanmark bliver drevet af Responce A/S og BIOS Ambulance Services.
  • Responce dækker Trekantområdet med 16 ambulancer, 1 akutlægebil og 3 sygetransporter.
  • BIOS dækker resten af regionen med 54 ambulancer, 12 akutlægebiler/akutbiler og 9 sygetransporter.
  • Virksomhederne har haft opgaven siden 1. september 2015.
  • 1. januar sluttede imidlertid den opstartsfase, som er aftalt mellem virksomhederne og regionen. Det betyder, at begge virksomheder skal stille med de fulde beredskaber, hvis de skal undgå at betale en økonomisk bod til Region Syddanmark.