I det fynske folks tjeneste

Biskop imponeret: Få menighedsråd mangler medlemmer

Menighedsrådsvalget nærmer sig sin afslutning, og i Fyens Stift er sammensætningen af rådene stort set på plads.

Fyens Stift har stort set fundet alle menighedsrtådsmedlemmer til stiftets 166 råd.

Mere end 1200 menighedsrådsmedlemmer er valgt til de 166 råd i Fyens Stift.  

Biskop Tine Lindhardt er glad og imponeret over, at så mange mennesker endnu engang har sagt ja til at lave et stykke frivilligt arbejde i menighedsrådet.

- Menighedsråd er Danmarks mindste demokratiske enhed, og samtidig den største, fordi der er så mange menighedsråd og menighedsrådsmedlemmer ud over hele landet, både i de store byer og i de mindste landsbyer, siger hun.

- Man tænker måske ikke lige over det, men menighedsråd har en stor betydning for et lokalområde, kirkeligt naturligvis, men også folkeligt og kulturelt. Så i en tid, hvor det kan være vanskeligt at finde folk til foreningsarbejde, er det dejligt, at se, at der er så mange, der har valgt at tage en tørn i menighedsrådsarbejdet,” siger Tine Lindhardt.

To afstemningsvalg
Der skal vælges 1.266 menighedsrådsmedlemmer i stiftet. Indtil nu er der valgt 1.223 ved aftalevalg. På valgdagen den 8. november bliver der valgt yderligere 15 medlemmer fra Nyborg sogn og fire fra Birkende sogn. De to steder er der nemlig afstemningsvalg, fordi der er kommet mere end en liste.

Biskoppen ser ikke noget problem i, at der kun er to sogne med afstemningsvalg til menighedsrådet.

- Nogen mener, at det ikke er ”rigtigt”, hvis der ikke har været afstemningsvalg eller kampvalg, som man kalder det.  Det er jeg ikke enig i. Der er nogle steder, hvor man har en god tradition for kampvalg, og det synes jeg er glimrende, blandt andet fordi det er en god måde at få sat kirke og kristendom på dagsordenen lokalt. Men ligesom man næppe vil synes, at det er nødvendigt at holde kampvalg, når man skal sammensætte en bestyrelse for en fodboldklub eller gymnastikforeningen, så er det heller ikke nødvendigt, når man vælger menighedsråd. Man møder op til opstillingsmøde og bliver enige om, hvem man gerne vil opstille, og kommer der ikke flere lister, er de pågældende valgt. Det er jeg godt tilfreds med, siger Tine Lindhardt.

Mangler kun 24
Der er 17 sogne, som endnu ikke har fuldtallige menighedsråd. I de fleste af dem mangler der et enkelt medlem, så i alt mangler der på nuværende tidspunkt 24 menighedsrådsmedlemmer i hele Fyens Stift.

Det er nu op til biskoppen at vurdere, om der skal være suppleringsvalg eller om menighedsrådene kan fortsætte med et mindre antal medlemmer i de sogne, hvor der mangler kandidater.

I et enkelt sogn, nemlig Simmerbølle Sogn på Langeland, er der ingen kandidater, der har valgt at stille op, så her skal der være nyvalg.

Den første søndag i advent begynder arbejdet for de nye menighedsråd.