Bispekandidater om retten til at nægte at vie homoseksuelle: - Det er til alles bedste

Loven siger, at en præst godt må nægte at vie homoseksuelle i kirken, og den lov skal bibeholdes, mener tre ud af de fire fynske bispekandidater.

Skal præster fortsat have lov til at nægte at vie homoseksuelle, hvis det strider mod deres overbevisning?

Det spørgsmål svarer tre af de fire fynske kandidater til det kommende bispevalg i Fyens Stift ja til, selvom vi lever i 2023, og homoseksuelle medlemmer af Folkekirken har ret til at blive kirkeligt viet som alle andre.

- For mig er frihed i Folkekirken meget, meget vigtig. Jeg synes også, at vi skal være tolerante der. Jeg har altid været for vielsen af homoseksuelle, og det hører med i det her spørgsmål, fordi jeg synes alle skal have mulighed for at knæle ved alteret og blive bedt for. Det synes jeg er meget, meget smukt, siger bispekandidat Jørgen Samsing Bendixen og fortsætter:

- Men jeg har det også godt med, at der er nogle præster, der har en anden holdning, end jeg har. Det lever jeg fint med. Så længe vi altid sørger for, at de mennesker, der søger Folkekirken, også i den anledning får et godt svar og får at vide, hvordan det selvfølgelig kan lade sig gøre at blive viet. Også i den kirke, de kommer til. Det er vigtigt. 

Men der er jo en mulighed for, at man banker på en kirkedør og får at vide; nej, du er ikke velkommen her hos mig. I hvert fald ikke når det er mig, der er på arbejde som præst. Er det ikke en ekskluderende holdning at have?

- Jo, det er det. Men hvis vi ser på verdens kirker, så er det jo et mindretal, der mener det, vi mener. Og det anerkender jeg. Jeg synes, at vi gør det rigtige, som vi gør det herhjemme i Danmark. Jeg har det ualmindelig godt med, at vi gør det sådan. Men jeg synes stadigvæk, at der skal være en frihed. Også til det modsatte.

Et fåtal der nægter

Bispekandidat Mads Davidsen er af samme overbevisning. Præster, der ikke ønsker at vie homoseksuelle par skal have lov til at sige fra.

- Det synes jeg, der skal være plads til i Folkekirken. Jeg vil gerne pointere, at det jo en meget lille gruppe, som har den overbevisning, at de ikke vil vie homoseksuelle. Og der har vi jo den regel i Folkekirken, at homoseksuelle skal selvfølgelig have lov til at blive viet i Folkekirken, så så finder vi en præst, der vil, siger han.

Også Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen er tilhænger af at beholde præsternes ret til at nægte at vie homoseksuelle par. Hun mener, at loven faktisk gavner homoseksuelle.

Er den lov ikke forældet i dag i 2023?

- Der er rigtig mange argumenter, men for mig at se er det primære argument faktisk hensynet til det homoseksuelle par. For selvom man kan tvinge en præst til at vie homoseksuelle og man har en grundlæggende overbevisning imod det, så er det svært at lægge skjul på. Og jeg tror, at det par, som kommer og skal vies, er meget bedre tjent med at have en præst, som de føler sig accepteret af og kan tale frit med, om hvordan de står i livet.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi har en accept af anderledes holdninger og synspunkter. Også inden for Folkekirken. Og langt de fleste præster vil gerne vie homoseksuelle, siger Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen.

Alle præster skal vie homoseksuelle

Den fjerde bispekandidat, John Pretzmark, har den stikmodsatte holdning.

Hvis man er medlem af Folkekirken, har man krav på en vielse, og det bør en præst ikke kunne afslå, mener han.

- Det er mit indtryk, at man som præst skal betjene alle de personer, der bor i ens sogn. Og det vil sige uanset hvilken baggrund, de måtte have. Når de er medlem af Folkekirken, så har de en ret til at blive viet i kirken. Og jeg synes, at det må gælde for præster såvel som øvrigt kirkeligt personel, at vi stiller op, når der kommer et ønske om en vielse.

- Jeg sammenligner det med, at når vi for eksempel sætter os ind i bussen, så vil vi jo heller ikke acceptere, at buschaufføren siger: Du kan ikke komme med, fordi du kommer fra Portugal eller Tyskland. Eller fordi du har en eller anden holdning, som jeg ikke kan lide.

Men hvad med den personlige holdning for den enkelte præst, der kan have et teologisk standpunkt, der gør, at det strider vedkommende meget imod?

- Der må man sige, at sådan som den generelle kønsopfattelse er i dag og som lovgivningen også er generelt, så må vi nok sige, at det er nødvendigt, at vi betjener alle, siger John Pretzmark.

Og hvis man som præst er inderligt imod vielse af to personer af samme køn, fordi det strider mod ens teologiske overbevisning, er der kun én vej at gå, siger han:

- Frikirkedannelse. For at sige det kort.

Det er ikke kun debatten om vielser af homoseksuelle, der fylder op til bispevalget. Tidligere har de fire kandidater også forholdt sig kritisk til regeringens ønske om at afskaffe store bededag.