I det fynske folks tjeneste

Blå Bog om Annette Vilhelmsen

Blå bog om fynske Annette Vilhelmsen.

* Født 24. oktober 1959 i Svendborg. Datter af selvstændig montør Poul Lilja Petersen og medhjælpende hustru Mimi Petersen.

* Valgt til ny formand for SF efter Villy Søvndal 13. oktober 2012.

* Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.

* Erhvervsordfører, ordfører for landdistrikter og øer, børne- og uddannelsesordfører og handicapordfører fra 2011.

* Uddannet cand.pæd. i almen pædagogik, Danmarks Lærerhøjskole, fra 1995-2001. Læreruddannelse fra Den Frie Lærerskole, 1981-1986.

* Centerleder på Nationalt Videncenter for Frie Skoler, Ollerup, 2009 til 2011. Selvstændig pædagogisk konsulent, Kerteminde, fra 2005 til 2009. Vidensmedarbejder på Ungdomspædagogisk Viden- og Udviklingscenter Odense, fra 2001 til 2005. Lærer fra 1983-2001.

* Medlem af Kerteminde Byråd 2001-2011, i løbet af perioden blandt andet 2. viceborgmester og formand for børn- og skoleudvalget, arbejdsmarkedsudvalget og det lokale beskæftigelsesråd.

* Medlem af bestyrelsen for Kertemindeegnens Museer (senere Østfyns Museer) 2001-2011. Medlem af bestyrelsen for opholdsstedet Åstedet fra 2007. Medlem af løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening 2009-2011. Næstformand for Mulernes Legatskole fra 2010. Medlem af tillidsmandskredsen for Den frie Lærerskole fra 1987.

* Bor i Kerteminde med sin mand, John Vilhelmsen. Ægteparret har to voksne sønner.