I det fynske folks tjeneste

Bliv lærer hjemme foran computeren

Efter sommerferien kan du blive lærer ved at følge en læreruddannelse på internettet hos Læreruddannelsen på Fyn.

Den nye netbaserede uddannelse bliver udbudt sammen med Læreruddannelsen i Jelling og henvender sig især til ansøgere, der ikke kan følge den ordinære læreruddannelse i dagtimerne.

- Det kan være, fordi de gerne vil kunne passe et arbejde ved siden af uddannelsen. Det kan også være, at de bor langt fra uddannelsesinstitutionen, eller har andre livsomstændigheder, der gør, at de har svært ved at følge en uddannelse i dagtimerne, siger Birgitte Nørrelund, uddannelseschef hos Læreruddannelsen på Fyn.

Tre ud af fire kommuner på Fyn har problemer med at rekruttere lærere til ledige job, og målet med den nye internetuddannelse er at afhjælpe lærermanglen. Samtidig viser erfaringer fra andre uddannelser, at netstuderende opnår bedre færdigheder på en lang række områder.

- Erfaringerne fra andre netuddannelser viser, at netstuderende generelt er dygtigere til at arbejde med digitale undervisningsmidler. Netstuderende har også mere skriftligt arbejde end studerende på den ordinære uddannelse, og erfaringen fra andre netuddannelser viser, at det er med til at skærpe netstuderendes analytiske kompetencer, siger uddannelseschefen.

De studerende på den nye uddannelse slipper dog ikke helt for at møde fysisk op til undervisning. En femtedel af undervisningstiden kommer til at foregå på seminaret.

- Det er vigtigt, at de studerende samles en gang i mellem, så de oplever, at de er en del af noget større og får mulighed for at mødes og diskutere med hinanden, siger Birgitte Nørrelund.