I det fynske folks tjeneste

Bock om museumsdebat: Ét forslag var alligevel dagens værste

Efter en hel dags debat med landets museumsledere gør kulturminister Mette Bock status. Hun mener, at en omfordeling af midlerne er uundgåelig.

05:57

Kulturminister Mette Bock (LA) gør status efter en lang dags debat med museumsledere og politikere fra hele landet.

Der var alle muligheder for at få sin holdning hørt, da kulturminister Mette Bock (LA) havde indkaldt den danske museumsverden til debat i København torsdag.

En stor del af programmet var afsat til fri debat, hvor venlige hjælpere kom farende med en åben mikrofon, hvis man havde noget at sige. Og dermed var linjen klar: Tal nu eller ti for evigt. Det var sidste chance for at påvirke museumsdebatten, hvor både styring og 430 millioner statskroner er i spil til omfordeling.

Stort set samtlige fynske museumsledere var mødt op for at påvirke debatten, og de fynske argumenter var langt hen ad vejen et ønske om at få en mere retfærdig fordeling af statsmidlerne ud fra den betragtning, at fynske museer får en mindre andel af midlerne end øvrige landsdele.

Læs også Nervøsitet før fordeling af penge

Efter en lang dag, hvor alle tænkelige argumenter var i spil, gjorde Mette Bock status til TV 2/Fyn.

- Jeg har fået bekræftet, at der er meget, der fungerer rigtig godt. Men så er der nogle snubletråde, vi skal have fjernet. Vi har den store udfordring at lave et tilskudssystem, der gør det tydeligt, hvordan vi fordeler statens investering.

Men et enkelt forslag vil Mette Bock dog gerne kåre som dagens værste. 

- Det værste, jeg har hørt, er at intet må forandres. Så løfter vi ikke opgaven godt nok. Selv hvis vi beslutter ikke at gøre noget, er der nogle, der bliver kede af det. De har brug for mere dynamik og råderum til investeringer. Som politikere skal vi have modet til at træffe beslutningerne.

Det værste, jeg har hørt, er at intet må forandres. Så løfter vi ikke opgaven godt nok.

Mette Bock, Kulturminister, Liberal Alliance

Statstilskuddene til de 97 statsanerkendte museer, hvoraf 11 er fynske, har været fastlåst siden 2006, hvor amterne blev nedlagt. Dengang havde amterne i meget forskellig grad valgt at støtte lokale museer, og disse tilskud blev fastfrosset, da staten overtog budgetterne.

Siden da har skiftende kulturministre forsøgt at lave en reform på museumsområdet, men lokale hensyn til enkelte museer har gjort, at man ikke kunne skaffe flertal.

Nu gør Mette Bock forsøget og vil efter dagens konference sætte gang i en politisk proces.

Hun håber på at kunne finde fælles politisk opbakning til et lovforslag inden for et års tid.