Bøde til politibetjent: Jagtede knallert på sti i Faaborg

Fynsk politibetjent er blevet dømt for at overtræde udrykningsbekendtgørelsen. Fagforening er utilfreds med statsadvokaten.

En 41-årig politibejent er i dag ved Retten i Svendborg blevet idømt en bøde på 500 kroner, fordi han ikke brugte sit udrykningshorn og udrykningslys, mens han kørte efter en lille motorcykel eller knallert i Faaborg sidste år.

I bunden af Rugagervej - et villakvartér i Faaborg - kørte patruljebilen med betjenten og en kollega efter en lille motorcykel eller knallert på et lille stykke af en sti.

Det skete med det lange lys tændt, men uden brug af udrykningslys og horn.

Det burde betjenten imidlertid have brugt, mener Retten i Svendborg.

Ifølge udrykningsbekendtgørelsen kan politiet undlade at bruge udrykningshorn og lys, "hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til formålet med udrykningskørslen".

Da patruljevognen kørte ind på stien, måtte det dog være gået op for knallert -eller motorcykelkøreren, at politiet var efter ham, mente dommer Anders Munch-Jensen. Derfor burde politiet have brug horn og udrykningslys.

Han vurderede på den anden side, at det var o.k. ikke at bruge udrykningshorn og lys, inden patruljevognen nåede frem til stien.

Både den 41-årige betjent og hans kollega har forklaret, at de normelt ikke kører med udrykningshorn og lys, når knallerter stikker af op ad villaveje og stisystemer.

Man risikerer, at de så føler sig stressede og sætter farten op til fare for andre trafikanter og gående i området.

Politiforbundet på Fyn har længe været frustreret over, at deres medlemmer risikerer at få bøder, når de er på arbejde, fordi de som udgangspunkt skal overholde færdselsloven.

Næstformand for de fynske betjente Kurt Bønnelykke, mener, at statsadvokaten rejser for mange sager, men det afviser statsadvokat Jakob Berger Nielsen.

En gennemgang af sagerne viser ifølge vicestatsadvokaten, at statsadvokaturen vinder de fleste. 

TV 2/Fyn har været i kontakt med den dømte betjent, men han ønsker ikke at træde frem.

For to uger siden beskrev TV 2/Fyn en lignende sag fra Nyborg, hvor den sydfynske politibetjent Birger Jensen var tiltalt for at have kørt mod færdselsretningen efter at have uddelt en parkeringsbøde.

Det var manden, der havde fået bøden, som anmeldte ham.

Sagen endte imidlertid med frifindelse, fordi det var uklart, hvem der havde ført patruljebilen.