Børn under to år bør ikke bruge skærm alene, lyder én af otte nye anbefalinger

Sundhedsstyrelsen kommer nu med nye anbefalinger for brugen af skærme i hverdagen. Der er skærpet fokus på små børn og brugen af sociale medier.

Den kan ødelægge din søvn. Den kan stjæle din tid. Og har du små børn, er den måske blevet en trofast hjælper i hverdagen.

Over de sidste ti år er brugen af skærme steget for alle aldersgrupper, og det gælder særligt for unge.

Nu kommer Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger for, hvordan vi bruger skærmene i hverdagen. Og her er skærpet fokus på, hvordan skærmene kan påvirke de mindste børn. Noget som TV 2 Fyn for nyligt satte fokus på i kampagnen Mobilfri.

- De første år i livet er afgørende for det lille barns sundhed og trivsel. Vi ved, at dét at blive placeret foran en skærm ikke har gavnlig effekt for små børn, og vi ved, at det har positiv effekt med menneskelig interaktion, fortæller Maja Bæksgaard Jørgensen, der er sektionsleder hos Sundhedsstyrelsen.

De nye anbefalinger består af fire generelle anbefalinger til både børn, unge og voksne. Derudover er der fire anbefalinger særligt til forældre med børn i hjemmet.

Bør ikke bruge skærm uden en voksen

I arbejdet med de nye anbefalinger til familier har Sundhedsstyrelsen haft et hold eksperter med, som har viden om små børns behov, de har set på konsekvenserne ved brugen af skærme, som tæller både mobiler, tablets, tv og computer.

Budskabet lyder, at børn under to år ikke bør bruge skærm alene.

- Små børn har brug for fysisk aktivitet, fysisk kontakt og nærvær. De er afhængige af deres nærmeste omgivelser i forhold til at lære at regulere følelser og den tidlige interaktion, fortæller Maja Bækgaard Jørgensen.

Undlader man at sætte barnet alene med en skærm, men i stedet tager del i aktiviteten som forælder, er det en anden sag.

- Hvis man bruger skærmen sammen med det lille barn og bruger det til at stimulere barnet, for eksempel ved oplæsning eller kigge på fotos sammen og have en samtale, så kan det give nærvær. Men den passive brug har ikke nogen positiv effekt.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældre med hjemmeboende børn

01

Børn under to år bør ikke bruge skærm uden aktivt samvær med en voksen

02

Begræns brug af skærm, når du er sammen med dit barn

03

Interesser dig for dit barns digitale liv

04

Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen


I Norge fraråder man helt brugen af skærme hos de mindste under to år. Adspurgt hvorfor man ikke går samme vej, svarer Maja Bæksgaard Jørgensen:

- Vi siger jo sådan set, at børn under to år ikke skal se skærm, medmindre det er i aktivt samvær med voksne. Så jeg synes ikke, vi ligger langt fra.

Hun fremhæver pointen om, at en skærm også kan være et redskab til gode samtaler, når man som forælder kigger på skærmen sammen med barnet og for eksempel 'taler om, hvad hesten på skærmen siger'.

Det sociale samvær er også et fokus i de generelle anbefalinger til både børn, unge og voksne.

Ud af soveværelset - og væk indimellem

I de reviderede anbefalinger skriver Sundhedsstyrelsen, at det er vigtigt at være opmærksom på sit forbrug af sociale medier, og hvordan brugen af skærm påvirker ens trivsel.

- Hvis skærmen påvirker dig negativt, så er det vigtigt at være opmærksom på positive ting som at være sammen med de nære, fysisk aktivitet og at dyrke fællesskaber.

Desuden understreger anbefalingerne vigtigheden af at beskytte nattesøvnen fra skærmen.

- Vi ved rigtig meget om, hvad søvn betyder for både fysisk og mental sundhed. Derfor anbefaler vi, at man ikke bruger skærmen op til søvntid og ikke lader den ligge i soveværelset, så den bimler og bamler midt om natten og forstyrrer søvnen.

Det er især et problem hos unge.

- Vi ser en stærk sammenhæng med, at de unge kommer senere i seng og har uregelmæssige sengetider og en kortere søvnlængde.

80,6 procent af mænd i alderen 16-24 år angiver i en undersøgelse fra 2021, at årsagen til, at de ikke får søvn nok til at føle sig udhvilet, er, at de kommer for sent i seng på grund af underholdning fra mobiltelefon, tablet, computer, spillekonsol eller tv. Det samme svarer 60,9% af kvinder i samme alder.


Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn, unge og voksne

01

Brug ikke skærm op til sovetid

02

Lad din telefon eller tablet blive ude af soveværelset

03

Brug tid væk fra skærmen og husk at være fysisk aktiv

04

Vær opmærksom på dit forbrug af sociale medier, og hvordan brug af skærm påvirker din trivsel