Bogense Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet opstilling, 11 kandidater:


1. * Arne Kruse
2. Arne Bak
3. Ulla Kristensen
4. Benno Frandsen
5. Jan Jensen
6. Jette Fisker
7. Kim Johansen
8. Anita Mathiasen
9. Peter Sallingboe
10. Bruno Hansen
11. Preben Nielsen


* Arne Kruse går til valg på et fortsat bredt samarbejde i Bogense Kommune. At sikre en sund økonomi og beholde forpligtigelser over for børn, ældre, syge og arbejdsløse på kommunale hænder.

Ikke i valgforbund


V2: Venstre i Bogense Kommune, sideordnet opstilling, 5 kandidater: 


1. * Eva Laut Andersen, borgmesterkandidat, (medl. af byråd)
2. Christian Jarnhus
3. Carsten Johansen
4. Sanne Jørgensen
5. Ole Madsen


* Eva Laut Andersen går til valg på at sikre at den ældrepolitik som er blevet sat igang fortsættes. Den enkelte borger skal sættes i centrum. Som udgangspunkt skal Bogense Kommunes 7. klasser flyttes ind til Bogense skole, men Eva Laut Andersen understreger, at den holdning kan ændres, hvis en debat afslører nye argumenter for andre og bedre løsninger. Det skal undersøges, om nogle af kommunens opgaver kan gøres billigere af andre. Bogense skal samarbejder med andre fynske kommuner.


Valgforbund: V2+V3+C
Listeforbund: V2+V3
C: Det Konservative Folkeparti, (Opstiller på liste), 8 kandidater: 


1. * Poul Erik Nielsen, borgmesterkandidat, falckredder
2. Mitzie Pedersen, sygeplejerske
3. Jørgen Møller, salgsdirektør
4. Jens Michael Rasmussen, selvstændig (Båd & Motor)
5. Jesper Møller, værkfører
6. Karsten Langer, lejrchef Bogense camping
7. Keld Plougheld Hansen, restauratør
8. Karsten Pedersen. halinspektør


* Poul Erik Nielsen vil bringe Bogense Kommune ind i en ny vækstperiode. Han vil skabe fleksible ordninger på ældreområdet. Planen for skolerenovering skal gennemføres og vedligeholdelsesstandarden skal være i orden. Undervisningsmaterialerne, herunder specielt IT-området, skal løbende udvikles og være opdateret.De Konservative vil arbejde for en ny børnehave i landlige omgivelser i Norgeskvarteret. Idegrundlaget er \"Det naturlige\". Børnehavens rammer kan samtidig fungere som samlingssted for andre borgere i området.


Valgforbund: V2+V3+C


V3: Venstre i Bogense By, 3 kandidater: 


1. *Bent Rasmussen -  Spidskandidat  - ny 
2. Ivan Hoppe - ny
3. Børge Ulriksen - Vælgerforeningsformand - ny  


* Bent Rasmussen vil samle alle Bogense kommunes 7. klasser på Bogense skole. Det vil styrke 7. klasserne og frigive penge til indskoling i landdistrikterne. Det vil gavne alle forældrer i hele bogense kommune. På ældrerområdet skal brugerne i langt højere grad være medbestemmende. De skal have indflydelse på hvad det er hjemmeplejen laver hos dem og hvornår de gør det. Desuden skal i høje grad være de samme hjemmehjælpere der skal komme hos de ældre. Byrådet skal spille en aktiv rolle i forhold til turisme og erhverv og der skal skal drages fordel af  Udviklingspark Nord.


Valgforbund: V2+V3+C
Listeforbund: V2+V3

V1: Venstre, Danmarks Liberale Parti, sideordnet opstilling, 5 kandidater: 


1. * Jørgen Kjeldsen, borgmesterkandidat, registreret revisor
2. Morten Andersen, agrarøkonom
3. Kjeld Grønbjerg, gårdejer
4. Niels Bo Nielsen, agronom
5. Frank Thrysøe, salgskonsulent


*Jørgen Kjeldsen går til valg på samarbejde i byrådet. Han vil skabe en smidig og fremtidssikret administration af kommunen og  sørge for et godt arbejdsklima for Bogernse kommunes ansatte. Bogense kommune skal sælges bedre og det skal ske ved at byrådet bliver aktive medspillere i Turistforeningen, Erhversrådet og Handelstandsforeningen.
Jørgen Kjeldsen vil forbedre de unges vilkår, blandt andet med et ungdomshus eller cafe.


Valgforbund: V1+0


L: Kløverlisten, 10 kandidater:


1. * Jytte Madsen, borgmesterkandidat, regnskabschef
2. Inge Sørensen, sygehjælper/fællestillidsmand på OUH
3. Kim Nielsen, smed
4. Leo Jensen, informationschef
5. Britt Busk, teknisk assistent/studerende
6. Carsten Seegert, ungdomsskoleinspektør
7. Leo Madsen, restauratør
8. Casper Mark, montør
9. Elo Aagaard, læge
10. Anna Marie Hejlsvig, medhjælpende hustru.


* Jytte Madsen ønsker et fortsat bredt samarbejde i Bogense Byråd. Der skal skabes en nyt selvstændigt udvalg, hvor der skal arbejdes koncentreret for fremme af aktiviteter inden for erhverslivet og turismen.
Alle 7. klasserne i Bogense kommune skal ud fra både et økonomisk og et pædagogisk synspunkt samles på Bogense skole.


Valgforbund: B+L

O: Dansk Folkeparti, 4 kandidater:


1. * Michael Thrane
2. John Nielsen
3. Krista Thrane
4. Henni Nielsen


* Michael Thrane vil have fokus på de unge i Bogense kommune. De skal sikres bedre forhold, blandt andet skal der bygges flere ungdomsboliger. Børnepasningsmulighederne i ydredistrikterne skal forbedres væsentligt. Det skal være muligt for forældrerne at få passet deres børn, der hvor de bor. Planerne om at flytte  7. klasserne fra hele kommunen ind til Bogense skole skal droppes. Marinaen skal ikke sælges foreløbig, istedet skal der nedsættes en maritim tænketank, som skal undersøge, hvad det er brugerne ønsker, at marinaen fremover skal benyttes til. Byens vandværk skal overgives til brugerne for at nedpringe overforbrug.


Valgforbund: V1+O


B: Det Radikale Venstre, 4 kandidater: 


1. * Arne Frederiksen
2. Chr. Madsen Jensen
3. Michael Kristensen
4. Flemming Sørensen


* Det radikale venstre vil have fjernet 7. klasserne fra der små skoler og samlet dem på Bogense skole.Partiet ser gerne at Bogense kommune lægges sammen med andre kommuner, fordi indbyggertallet er for lavt til at oppebære kommunens udgifter.Bygget flere lejeboliger. Flere cykelstier i Bogense kommune. Og sammenlægninger af kommuner på Fyn. Har ikke været med de sidste to omgange.

Valgforbund: B+L


Følgende genopstiller ikke:


1. Erik Andersen (V)
2. Knud Bent Nielsen (V)


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Bogense Kommune