Boligprisen ryger hurtigst ned på Sjælland

Mens fynboer og jyder er mere stædige, så sætter sjællænderne boligpriserne ned med succes.

Sjællænderne har fanget, at boligprisen skal ned, hvis boligerne skal sælges. Derimod holder jyder og fynboer stædigt fast.

En gennemgang af 16.000 boliger på mæglernes salgslister, foretaget af EDC-mæglerne, viser, at boligejerne øst for Storebælt og især i hovedstaden er meget hurtigere til at regulere priserne, end de er vest for Storebælt.

Mere end hver anden boligsælger i Region Hovedstaden har justeret prisen efter seks måneder, mens det i Region Midtjylland kun er cirka 23 procent, som har fundet det nødvendigt at sætte prisen ned.

Efter ét år på hylden har 83 procent af boligsælgerne i hovedstaden sat prisen ned, mens 40 procent af midtjyderne stadig holder fast i den første udbudspris.

Prisnedslag er netop den rette kur, hvis man vil have solgt boligen, mener EDC's kommunikationschef, Jan Nordmann.

Han påpeger dog samtidigt, at størrelsen på nedslaget også spiller ind.

- Her ser vi samme mønster, nemlig at boligsælgerne i hovedstaden sætter priserne procentuelt cirka dobbelt så meget ned som sælgerne på Fyn og i Jylland, siger Jan Nordmann.

I Region Hovedstaden har 68 procent af de udbudte boliger været til salg i mindre end et halvt år, mens de tilsvarende tal for resten af landet svinger omkring 45-50 procent.

Den store forskel mellem regionerne, mener Jan Nordmann ikke, kun er et spørgsmål om kulturforskelle og jysk sindighed.

- Generelt har salgstiderne i yderkanterne altid været længere end i byerne, og man har således vænnet sig til, at det sagtens kan tage 1 eller 2 år, før køberen dukker op, siger han.

EDC-mæglerne advarer dog om, at det er en farlig strategi i det nuværende marked med faldende priser.

- Undlader man at tilpasse sig markedet løbende, skal der bare et endnu større prisnedslag til, når et salg ikke længere kan udskydes, siger Jan Nordmann.