I det fynske folks tjeneste

Boligselskaber: Ghettoliste giver misvisende billede

Selv om regeringens ghettoliste gør politikerne bekymrede, ser boligselskaberne fremgang. Vollsmose har løftet sig de seneste ti år.

I 2008 havde 20 procent af børnene i Vollsmose en studentereksamen, når de blev 20 år. I 2016 er det over 40 procent. Foto: Pernille Gram

Man får et misvisende billede af, hvordan det går i de udsatte boligområder, hvis man kigger på regeringens ghettoliste. Det mener Bent Madsen, der er direktør for de almene boligselskabers brancheorganisation, BL.

- Det er noget mere nuanceret end det, siger han.

Regeringens ghettoliste har udløst en række bekymrede bemærkninger fra blandt andet Socialdemokratiet og regeringen om de mest udsatte boligområder såsom Vollsmose i Odense og Gellerupparken i Aarhus.

Markant udvikling i Vollsmose

Men Bent Madsen mener, at man skal se på andre parametre end regeringens, hvis man vil have et indtryk af, hvilken udvikling områder som Vollsmose er inde i.

Læs også Ny liste: Fyn har fortsat to ghettoer

- Et af de parametre, som vi holder øje med, er, hvordan børnene klarer sig i skolen. Mere specifikt hvordan de klarer sig i dansk og matematik. For det ved vi, har en stor betydning for, hvordan de klarer sig videre hen, siger han.

Her finder Bent Madsen "nogle temmelig store løft i karaktererne" sammenlignet med 2008.

- Hvis vi kigger på, hvor mange børn der har en studentereksamen, når de er 20 år, i eksempelvis Vollsmose, så var det 20 procent i 2008. I 2016 er det over 40 procent.

- Det er en markant positiv udvikling. For det er her, vi afskaffer den sociale arv, siger han.

Parametre tager ikke højde for tendenser

Regeringens ghettoliste måler boligområder på fem parametre. Det handler om beboernes beskæftigelse, etnicitet, kriminalitet, uddannelse og indkomst.

Hvis tre af de fem parametre overskrider en bestemt grænse, kommer området på regeringens liste.

Uddannelse måles ved at tage andelen af beboere mellem 30 og 59, der har mere end en grunduddannelse.

Derfor vil de tendenser Bent Madsen peger på ikke påvirke bedømmelsen.

Bent Madsen understreger, at der er udfordringer i boligområderne. Men han forstår ikke, hvorfor politikerne ser så bekymret på udviklingen.

- Generelt set har jeg svært ved at bevare pessimismen.

Læs også Vollsmose: Vil lukke butikker trods modstand

 Det sker for områder på regeringens ghettoliste

Kommuner får videre rammer til at ændre beboergruppen, når et boligområde kommer på regeringens ghettoliste.

Regeringen laver hvert år en ghettoliste baseret på forskellige kriterier.

En placering på listen eller en placering på listen over boligområder med "kombineret udlejning" udløser en række muligheder og særlige regler.

Reglerne om kombineret udlejning anvendes i boligområder med almene boligafdelinger på mindst 1.000 beboere. Mindst 40 procent af beboerne mellem 18 og 64 år er uden for arbejdsmarkedet.

Hvis området har mindst 5.000 beboere, er det tilstrækkeligt, at mindst 30 procent af beboerne er uden for arbejdsmarkedet.

Her er en oversigt over, hvad det betyder, hvis et boligområde ender på en eller begge af de to lister:
  • Kommuner må ikke placere flygtninge i boligområder, der står på en af de to lister.
  • Boligsøgende, der i de seneste seks måneder er straffet for strafbare forhold eller er løsladt fra fængsel, kan ikke henvises til boligområderne.
  • Det er heller ikke muligt at opnå familiesammenføring, hvis man har bopæl i et boligområdet omfattet af definitionen for kombineret udlejning. Kommunen kan beslutte, at boligsøgende, der har modtaget sociale ydelser, fordi de er uden for arbejdsmarkedet, ikke kan henvises til boliger i området. Kommunen skal dog finde en bolig et andet sted til disse personer.
  • Der er afsat 160 millioner kroner årligt indtil 2020 i en pulje i Landsbyggefonden til at forbedre infrastrukturen i alle store boligområder, der opfylder to eller flere af ghettolistens fem kriterier.
  • Derudover er der to puljer, som ikke er forbeholdt boligområder på ghettolisten, men da støtten tildeles på baggrund af et trangskriterium, vil afdelinger i områder på regeringens ghettoliste ofte blive tilgodeset.
  • Det drejer sig om en pulje på 465 millioner kroner årligt til og med 2018 i Landsbyggefonden til boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Samt en investeringsramme på i alt 18 milliarder kr. fra 2015-2020 til støtte til renoveringsarbejder i almene boligafdelinger.
Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs også Vælgere i Vollsmose: Vi mangler arbejde

Læs også Afgørelse: Boligforening må smide familie ud af Vollsmose