I det fynske folks tjeneste

Boom i DNA-analyser på OUH

Flere og flere kvinder vælger at få foretaget en DNA-analyse for at få afklaret om de har risiko for brystkræft. På Odense Universitetshospital er antallet af kvinder, der vil have lavet DNA-analysen på få år vokset med mange hundrede procent.

- Det er blevet klart mere accepteret både i befolkningen generelt og blandt læger at lave gentests. Dels kan det reducere risikoen for at dø af sygdommen, dels er den store gevinst også, at vi hos mange helt kan afkræfte, at de har en risiko for at få sygdommen, siger afdelingslæge Lise Bathum, afdeling for biokemi, farmakologi og genetik, på OUH til Berlingske Tidende.

I alt fik omkring 500 kvinder analyseret deres gener for risiko for brystkræft sidste år, og alene på OUH blev der foretaget 386 DNA-analyser. I 2000 blev der kun foretaget 79 undersøgelser af OUH.

Forebyggende undersøgelser

DNA-analyserne kan give kvinderne besked på om de har de to såkaldte brystkræftgener BRCA1 og BRCA2. Findes disse mutationer, kan det betyde en risiko på helt op til 70-80 pct. for at udvikle sygdommen.

Kvinder der får konstateret, at de har én af de to gener, kan blive indkaldt til hyppige forebyggende undersøgelser og i yderste konsekvens kan få kvinderne få bortopereret brysterne af forebyggende årsager.