Børge Obel forlader SDU for at blive rektor i Århus

Professor, dr.oecon. Børge Obel fra Institut for Organisation og Ledelse på Syddansk Universitet skal være rektor på Handelshøjskolen i Århus. Han starter i sit nye job den 1. november 2004.

-

Professor, dr.oecon. Børge Obel fra Institut for Organisation og Ledelse på Syddansk Universitet skal være rektor på Handelshøjskolen i Århus. Han starter i sit nye job den 1. november 2004.

Børge Obel har omfattende ledelseserfaring fra Syddansk Universitet, hvor han bl.a. har fungeret som dekan og siddet i konsistorium og fakultetsråd. Derudover har han været aktiv som forsker og underviser.

Børge Obel fungerer i dag som sektionsleder for forskningssektionen Strategisk Organisationsdesign. Han kender Århus godt, da han er uddannet og har været ansat på Aarhus Universitet. Som ansvarlig for ITKO-/MITKO-uddannelserne på Handelshøjskolen og Syddansk Universitet har Børge Obel et godt kendskab til Handelshøjskolen. Derudover har det været afgørende for Handelshøjskolens bestyrelse, at Børge Obel har meget tætte relationer til erhvervslivet - bl.a. via en række bestyrelsesposter i danske bestyrelser.