I det fynske folks tjeneste

Borgere i syv fynske kommuner håber på støtte til hurtigt bredbånd

I alt 72 bredbåndsprojekter fra 21 kommuner i hele landet har søgt for i alt 150 millioner kroner eller næsten fire gange så mange penge, som der er i Bredbåndspuljen i år.

I alt 5.700 adresser i landets fem regioner har søgt om tilskud fra årets bredbåndspulje. Det viser Energistyrelsens opgørelse over ansøgninger.

I det fynske er der lagt billet ind på statens støtte for at få en moderne bredbåndsforbindelse ud til adresser i syv kommuner.

- Bredbåndspuljen løser ikke alle dækningsproblemer, men den er en fremstrakt hånd til dem, der har ondt i internettet. For at de kan få hjælp, kræver det, at de selv gør noget aktivt for at samle sig og søge om støtte, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Energistyrelsen behandler nu ansøgningerne ud fra objektive kriterier om blandt andet pris og tilslutningsprocent. Alle ansøgere får en tilbagemelding i begyndelsen af november. 

Evaluering af bredbåndspuljen

Som led i aftalen skal bredbåndspuljen evalueres efter dette års uddeling af midler, og ifølge en pressemeddelelse fra Energistyrelsen lægger Lars Chr. Lilleholt op til at justere på kritierierne, så puljens midler i 2018 og 2019 målrettes tyyndere befkolkede områder.

Det kræver en drøftelse med partierne bag Bredbåndspuljen Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. De er afsat 40 millioner kroner om året i 2018 og 2019. 

Fynske ansøgninger

Assens Kommune: 4
Faaborg-Midtfyn Kommune: 5
Kerteminde Kommune: 4
Nordfyns Kommune: 1
Nyborg Kommune: 2
Odense Kommune: 5
Svendborg Kommune: 6

Dertil kommer 3 ansøgninger fra Vejle Kommune og 1 fra Billund Kommune.

Note:
Mange af projektansøgningerne berører områder på tværs af kommunegrænser, og de bliver derfor talt med to gange i ovenstående opgørelse. Der samlet set 24 projektansøgninger fra Region Syddanmark, men da flere projekter sker på tværs af kommuner, optræder de som 31 projekter.

Fakta om bredbåndspuljen

 • Bredbåndspuljen er en del af politiske aftale om "Vækst og udvikling i hele Danmark" fra februar 2016. Puljen er på i alt 200 mio. kr. I 2016 er der afsat 80 mio. kr., og i 2017-2019 er der afsat 40 mio. kr. om året.
 • Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til bredbåndshastigheder på mindst 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Der er et krav om en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. fra hver deltager.
 • Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. 
 • I 2016 blev der givet tilskud til 31 projekter i 21 kommuner, hvoraf der blev givet delvist tilskud til et enkelt projekt. Projekterne var geografisk fordelt over store dele af landet, og vil give bedre dækning til godt 3.700 adresser.
Der tildeles midler ud fra fem objektive kriterier:
 • Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s – vægtning 25 pct.
 • Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s - vægtning 25 pct.
 • Projektets størrelse - vægtning 20 pct.
 • Totalprisen per tilslutning - vægtning 10 pct.
 • Andel af egenbetaling- vægtning 20 pct.
Efter de to første år skal det evalueres, om puljen har den ønskede effekt, og om markedet påvirkes negativt. Herefter besluttes det, om puljen skal videreføres.

Ansøgningsrunden i 2017
 • Årets ansøgningsrunde løb fra 31. marts til 14. september 2017. Energistyrelsen har holdt informationsmøder for ansøgere i Brønderslev, Mørke, Holstebro, Sorø, Ringe og Hornsyld, samt workshops for kommuner i Randers og København.
 • Der er modtaget 72 ansøgninger om tilskud på i alt knap 150 mio. kr. Ansøgningerne vedrører omkring 5.700 adresser:
Antal ansøgninger
 • Region Syddanmark 24
 • Region Sjælland 15
 • Region Nordjylland 2
 • Region Midtjylland 10
 • Region Hovedstaden 22
Note: Et projekt vedrører både Region Midtjylland og Region Syddanmark.
 • Fordelingen af ansøgninger på kommuner kan ses via det følgende link: [tabel]
 • Energistyrelsen vil nu gennemgå ansøgningerne. Det forventes, at resultatet af ansøgningsrunden er klart i begyndelsen af november 2017. 
Kilde: Energistyrelsen: Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 samt Tjekditnet.dk.

Grafik: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Fakta om den generelle bredbåndsdækning i Danmark

Danmark har en national målsætning om, at alle boliger og virksomheder senest i 2020 skal kunne få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100/30 Mbit/s.

Der er generelt en god dækning med hurtig bredbånd i Danmark. Bredbåndskortlægningen for 2016 viser, at 88 pct. af alle boliger og virksomheder nu er dækket med højhastighedsbredbånd med hastigheder på mindst 100/30 Mbit/s. Men der er forskel fra region til region, og der er lokalområder over hele landet med dårlig dækning.

Kilde: Energistyrelsen: Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 samt Tjekditnet.d