Borgmester: Bedre styring af asylpladser

Gudmes borgmester, Erik Ullemose(V), mener at Udlændingestyrelsen selv er skyld i de aktuelle problemer med at skaffe plads til asylansøgere, der kommer til Danmark. Styrelsen skulle have overtaget placeringen af asylansøgerne på et meget tidligere tidspunkt, mener borgmesteren.

-

Gudmes borgmester, Erik Ullemose(V), mener at Udlændingestyrelsen selv er skyld i de aktuelle problemer med at skaffe plads til asylansøgere, der kommer til Danmark. Styrelsen skulle have overtaget placeringen af asylansøgerne på et meget tidligere tidspunkt, mener borgmesteren.


Mere styring
Gudme Kommune er indstillet på at forlænge sin lejekontrakt med Udlændingestyrelsen, så kommunen også de næste to år vil have et asylcenter. Men samtidig retter borgmesteren voldsom kritik mod styrelsen.


\"Det kan ikke komme som nogen overraskelse for Udlændingestyrelsen, at der fortsat kommer asylansøgere til Danmark. Derfor undrer det mig, at styrelsen ikke for mange år siden er gået ind og har styret placeringen af asylansøgerne, \" siger Erik Ullemose.


Samme princip som for flygtninge
Han mener, at placeringen af asylansøgere i containere kunne være undgået, hvis udlændingestyrelsen havde brugt samme princip over for asylansøgere, som staten bruger med flygtninge.


\"Når det gælder flygtninge så er placeringen styret ned til decimaler, men placeringen af asylansøgere er meget skævt fordelt, hvor fx Gudme tager en uforholdsmæssig stor byrde på sig,\" mener borgmesteren fra Sydfyn.


Stor byrde
Gudme skal snarest forhandle med Udlændingestyrelsen om en forlængelse af lejekontrakten for asylcenteret i kommunen. Her vil Ullemose fremføre sin kritik af styringen.


\"Men vi er jo humane, og vil godt hjælpe,  selvom borgerne i Gudme er begyndt at spørge, om vi ikke snart har taget vores tørn,\" siger Ullemose.