Børn i sorg kan omsider få hjælp

Børn, der har mistet en forælder, kan nu omsider få hjælp. Tidligere har der været lange ventelister til de såkaldte sorggrupper, men nu åbnes fem helt nye sorggrupper af Kræftens Bekæmpelse.

-

Børn, der har mistet en forælder, kan nu omsider få hjælp. Tidligere har der været lange ventelister til de såkaldte sorggrupper, men nu åbnes fire helt nye sorggrupper af Kræftens Bekæmpelse.

Sorggrupperne er allerede gået i gang - og det er ikke noget krav, at børnene skal have mistet en forælder af kræft. Netop fordi der er så lange ventelister kan man få dispensation til at deltage i sorggrupperne, selvom forældrene er døde af en anden årsag.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har det været meget nemt at skaffe frivillige psykologer og andre eksperter til at lede sorggrupperne.