Børn inddrages i byernes udvikling

Mindre hærværk og mere leg i det fri. Det får man ud af at inddrage børnene, når byens rum planlægges, viser erfaringer fra Odense.

Vi kender dem alt for godt - de kedelige legepladser, som står alt for ubrugte hen. De grønne områder, som måske er meget pæne at se på, men som ingen børn leger på og som jævnligt plages af hærværk og graffiti.

Velfærdsministeriets nye inspirationsbog giver gode råd og eksempler på, hvordan børn kan inddrages i byudvikling og byfornyelse.
 
- Det kan vi gøre bedre, og det er oplagt at tage børn med på råd, når man planlægger byens rum. Børn har vigtige input til deres lokalområde, som vi voksne ikke må ignorere. Når børn har haft indflydelse på deres lokalområde, får vi løsninger, som faktisk bliver brugt af børn, og som de har lyst til at passe på, siger Karen Jespersen.
 
At man får gode forslag ved at inddrage børn, ved man Odense Kommune.

Da de grønne områder i bydelen Vollsmose skulle forbedres, tog kommunen børnene med på råd.

Børnene var på fotosafari, hvor de med et engangskamera fotograferede steder, de kunne lide eller absolut ikke kunne lide, og de tog billeder af steder, de godt kunne tænke sig, blev lavet om.

Med udgangspunkt i billederne blev børnene interviewet. Børnenes forslag indgår nu i kommunes videre planlægning for bydelen.

Erfaringer indgår i bogen "Børn og byudvikling - en eksempelsamling om inddragelse af børn i byfornyelsen", der kan rekvireres gratis hos Lovekspeditionen i Velfærdsministeriet.