Børn må vente halvandet år på tandbøjle

Tandreguleringen af fynske børn er under kraftigt pres af venteliste

Det er ikke sjovt at skulle have bøjle på tænderne. Det vil de fleste børn nok gerne skrive under på. Men det er heller ikke sjovt at gå og vente på at få bøjlen på, og det er der netop nu over 1000 børn under den kommunale tandpleje i fem fynske kommuner, der gør.

Da Tandreguleringscenter Fyn blev etableret ved indgangen til 2015, arvede det en enorm venteliste, som det forventede at kunne nedbringe. Dette er imidlertid ikke lykkedes, og 1020 børn er nu på venteliste. For 628 børn er ventetiden helt op til halvandet år.

En stor del af problemet er, at det ikke har været muligt at rekruttere specialtandlæger nok. I gennemsnit skal centeret optimalt set bemandes af 6,6 fuldtidstandlæger, men centret har kørt med en underbemanding på knap to en halv fuldtidsstilling. Centret selv oplyser, at de har haft interesserede ansøgere, men at det er faldet på, at de foretrækker at bo i nærheden af de to tandlægehøjskoler i hhv. Aarhus og København, hvor de har opbygget netværk og har fået familie.

På grund af de ubesatte stillinger har centret sparet omkring 1,6 mio. kroner. De penge skal nu bruges til at nedbringe ventelisten.  For at få den bragt ned har tandreguleringscentret sendt en del af arbejdet i udbud til privatpraktiserende tandlæger. To klinikker har budt ind, og de forventes at tage 120 børn af ventelisten over den kommende tid.

En behandling i kommunalt regi koster omkring 25.000 kroner pr. barn, mens niveauet for de private behandlinger ligger på mellem 32.000 og 37.000 kroner.

Tandreguleringscenter Fyn behandler børn fra Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn.

I Faaborg-Midtfyn har der været en række forældrereaktioner på de lange ventelister, fortæller formand for Sundhedsudvalget Mads Holdgaard fra Alternativet.

- Vi har rettet en henvendelse til Odense Kommune, for vi skal have løst det her problem inden for den nærmeste fremtid, fortæller han.

Lige nu er de i en mellemfase, hvor de venter på, om det bliver muligt for Odense at få barberet af ventelisten.

- Hvis ikke vi får det her løst, skal vi ud og sondere efter en anden løsning, men det er ikke noget, man bare sådan lige gør, siger Mads Holdgaard fra Alternativet.

- Det vælter desværre ikke rundt med specialtandlæger.