Børn med hjerneskade overses

Tusindvis af børn lever med en hjerneskade uden nogen opdager det, før det er for sent. En fynsk ekspert advarer om konsekvenserne.

Problemer i skolen

Hvert år bliver ca 2000 børn syge eller kommer ud for en ulykke, som kan give dem en hjerneskade. Det skriver Politiken.

Problemet er, at mange gange er skaden ikke tydelig, og derfor får børnene ikke den hjælp de skal have, før det for alvor er gået galt. Det betyder, at mange børn har problemer i skolen, depressioner og adfærdsvanskeligheder.

- 90 procent af de cirka 2000 børn forsvinder ud i intetheden. Vi aner ikke, hvordan det går dem, før de pludselig dukker op igen som problembørn i skolen, og så kan skaden være uoprettelig. Der er intet system til at opfange dem, fortæller chefpsykolog Mette Stylsvig fra OUH til avisen. Hun har lavet den største undersøgelse af problemet i sit ph.d.speciale.

Nyere forskning viser, at hvis man får en skade i hjerne i barndommen, så er konsekvenserne mere alvorlige end hvis man får skaden som voksen.

Sundhedsministeren vil nu bede sundhedsstyrelsen kigge på sagen.