Børn skal hurtigere i psykiatri-behandling

Nu skal det være slut med de lange ventelister for børn, der skal have psykiatrisk behandling på Fyn.

-

Nu skal det være slut med de lange ventelister for børn, der skal have psykiatrisk behandling på Fyn.

I øjeblikket er der ventetid på gennemsnitligt et halvt år for børn mellem 5 og 11 år, der skal i behandling på Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus på Odense Universitetshospital.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet 2,2 millioner kroner til amtet for at afhjælpe problemet, og amtet har straks ansat fem personer for en periode på eet år. Planen er, at ventelisten skal ned på to måneder.