I det fynske folks tjeneste

Børnehavers åbningstider presser erhvervslivet

Kommunerne går den helt forkerte vej, når de sparer på børnepasningsområdet. Det mener de fynske virksomheder.

En ny undersøgelse fra Fynsk Erhverv viser, at virksomhederne oplever et fald i produktiviteten på grund af, at pasningstilbudet ikke følger med det moderne arbejdsmarked.

- Et lokalt dagpasningstilbud, som matcher børnefamiliernes behov, er forudsætningen for, at de fynske virksomheder kan være tilstrækkeligt effektive og produktive- og for at Fyn kan blive attraktiv som bosætningsregion. Børnepasning er helt klart et moderne rammevilkår, som de fynske kommuner bliver nødt til at investere flere ressourcer i, siger Fynsk Erhvervs formand, Finn Buus Nielsen.

Han varsler samtidig med offentliggørelsen af undersøgelsen, at Fynsk Erhverv vil sætte temaet på den politiske agenda i forbindelse med efterårets kommunalvalg.

Kan ikke få hverdagen til at hænge sammen

Undersøgelsen, som 52 virksomhedsledere og 394 medarbejdere har medvirket i, viser bl.a., at mange børnefamilier i dag er nødt til at iværksætte en række ekstra foranstaltninger for at få hverdagen med børn til at hænge sammen. F.eks. benytter mange deres netværk og familie - andre vælger at gå ned i tid, fordi institutioners og dagplejernes åbningstider ikke giver mulighed for et pendlerjob på fuldtid.

56% af medarbejderne svarer, at de har behov for udvidede åbningstider i daginstitutionerne i forhold til i dag.

Over halvdelen af virksomhedslederne giver udtryk for, at de hver dag må udvise en stor grad af fleksibilitet i forhold til at imødekomme medarbejdernes behov for at kunne nå at hente børn, inden daginstitutionerne lukker.

For virksomhederne opleves derfor et fald i produktivitet, fleksibilitet, effektivitet. Virksomhederne får derfor svært ved at opnå det fulde udbytte af medarbejderen, ligesom fastholdelse og rekruttering af kompetent og fleksibel arbejdskraft kan blive vanskelig, siger de.

Undersøgelsens svar

Virksomhederne:

 • 58 % af virksomhedslederne oplever udfordringer dagligt eller regelmæssigt med medarbejderes fleksibilitet pga. daginstitutionernes åbningstider og lukkedage
 • 38 % virksomhedsledere mener, at denne udfordring giver begrænset fleksibilitet
 • 22 % mener, at medarbejdere fravælger opgaver og ansvar.
 • 20 % vurderer, at det giver kollegiale udfordringer for de påvirkede medarbejdere.
 • Hele 98 % af virksomhedslederne mener, at det er kommunernes ansvar at "sikre, at børnepasningstilbuddene matcher det lokale arbejdsmarkedsbehov".

Medarbejderne

 • 56 % har behov for udvidet åbningstider om eftermiddagen
 • 17 % har et behov om aftenen
 • 15 % har behov, der er forskellige over tid
 • 10 % har behov om morgenen
 • 2 % har behov om natten.
 • 42 % af børnefamilierne ønsker en fleksibel betalingsmodel med mulighed for at benytte klippekort.
 • 32 % vurderer, at det skal være indregnet i den månedlige takst.
 • 21 % mener, at egenbetaling som tilkøb af faste moduler er løsningen.

Læs mere om Fynsk Erhverv her