I det fynske folks tjeneste

Børnehjemsbørn sagsøger staten for tortur

Et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet og Forsorgsmuseet i Svendborg ligger til grund for et sagsanlæg mod staten. På en række danske børnehjem er adskillige børn blevet udsat for vold, misbrug og massive ydmygelser i perioden 1945 til 1976.

Et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet og Forsorgsmuseet i Svendborg ligger til grund for et sagsanlæg mod staten. På en række danske børnehjem er adskillige børn blevet udsat for vold, misbrug og massive ydmygelser i perioden 1945 til 1976. Arkivfoto.

Den danske stat i årevis har nægtet at undskylde for det

omfattende omsorgssvigt. Derfor er tre af de tidligere børnehjemsbørn nu klar med et søgsmål mod staten.

- Vi er i allersidste fase. Der mangler bare nogle enkelte

punkter, siger Bjørn Elmquist, forsvarer for børnehjemsbørnene.

- Jeg indleverer en ansøgning om fri proces inden jul. Og jeg

sidder også og arbejder med det stævningsudkast, der skal følge

med.

Børnehjemsbørnene tiltaler Socialministeriet ved den siddende

socialminister Karen Hækkerup (S) i sagen.

- Og påstanden er, at vedkommende tilpligtes til at anerkende,

at adfærden i perioden 1945 til 1976 samlet set udgør tortur

eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling,

siger Bjørn Elmquist.

Advokaten nævner, at behandlingen af børnene strider imod den

europæiske menneskerettighedskonvention og FN's

Torturkonvention. Ud over en ansvarsanerkendelse fra staten vil de tre sagsøgere søge en kompensation for tort på et symbolsk beløb på tilsammen 10.100 kroner.

Bjørn Elmquist nævner, at torturofre i andre lande har fået

langt større erstatninger.

- Men sagsøgerne vil ikke ud i at prøve at sætte kroner og øre

på de lidelser, de har været igennem.

Advokaten oplyser, at der er masser af tidligere

børnehjemsbørn, der har meldt sig som ofre. Men foreløbig bliver

der kun tale om tre sagsøgere.

- Det er jo en meget, meget ubehagelig proces at skulle

igennem. Modparten vil per tradition begynde at grave ting frem.

Og det er ikke alle, der er klar til at eksponere sig på den

måde, siger Bjørn Elmquist.

Det er en rapport fra maj 2011, der afslørede de grove

omsorgssvigt på børnehjemmene. Det er Syddansk Universitet og Forsorgsmuseet i Svendborg, der står bag rapporten efter at have undersøgt 19 danske børnehjem.