Børnetegninger fra en lukket by

Den grønlandske by Qullissat blev for 30 år siden lukket og befolkningen blev flyttet til andre dele af Grønland. Byens børn lavede tegninger fra byen lige inden man \"lukkede\" kulminebyen. De tegninger kan fra 11. marts ses i Odense. 

-

Den grønlandske by Qullissat blev for 30 år siden lukket og befolkningen blev flyttet til andre dele af Grønland. Byens børn lavede tegninger fra byen lige inden man \"lukkede\" kulminebyen. De tegninger kan fra 11. marts ses på Odense Rådhus. 


Tegningerne er indsamlet af Lars Danquart, som tidligere var formningslærer ved skolen i Qullissat, og som nu er skoleinspektør ved Rise Skole på Ærø.


\"Vi brugte elevernes dagligdag som inspiration, og naturen var en væsentlig del, hvorfor vi ofte gik ud, hvor motiverne var at finde. Vi søgte også inspiration og oplevelser i de gamle grønlandske beretninger og sagn, som er følelses- og meningsfyldte fortællinger,\" siger Lars Danquart.


Det er det Grønlandske Hus i Odense, der står for udstillingen.