Børns trivsel kortlægges

De kommende måneder bliver op mod 5000 fynske elever i 9. klasse bedt om at svare på en række spørgsmål om livsstil, holdninger og adfærd. Formålet er at finde ud af, hvorfor mange har det så skidt, at de forsøger selvmord.

Op mod 5000 fynske børn deltager i undersøgelse

De kommende måneder bliver op mod 5000 fynske elever i 9. klasse bedt om at svare på en række spørgsmål om livsstil, holdninger og adfærd. Formålet er at finde ud af, hvorfor mange har det så skidt, at de forsøger selvmord.


I 1999 forsøgte 45 fynboer mellem 15 og 19 år at tage deres eget liv. Nogle af dem flere gange. De fleste af dem var piger.


Hertil kommer, at langt flere unge formentlig har været tæt på at gøre det, eller har prøvet, men ikke nåede så langt, at de kom i kontakt med \"systemet\" og blev registreret.


Det er baggrunden for den storstilede undersøgelse, Center for Selvmordsforskning gennemfører de kommende måneder.


Projektmedarbejdere kommer ud i 9. klasser på en lang række fynske skoler og er til stede, mens eleverne udfylder spørgeskemaet. Bagefter står projektmedarbejderen til rådighed for samtale og for at besvare spørgsmål.


Også forældre og klasselærere får et skema i håb om at afdække deres viden om børns trivsel og mistrivsel.


Formålet er at få en langt større og mere præcis viden om, hvorfor børn og unge får det så dårligt at de begår selvmordsforsøg eller andre, såkaldt selvskadende handlinger. Jo større viden, man har, jo bedre mulighed har man for at forebygge.


\"At køre dødskørsel i bil kan ikke kaldes selvmordsforsøg, men det er lige så farligt. Og årsagen til, at de unge gør det, kan sagtens være den samme\"; siger lederen af Center for Selvmordsforskning, Lilian Zøllner. Livsfarlig omgang med alkohol, stoffer eller våben er andre eksempler på selvskadende handlinger.


Undersøgelsen på Fyn indgår i et europæisk projekt, hvor ialt 11 lande deltager. Herhjemme har Egmontfonden støttet projektet med 1,15 millioner kroner.


Forarbejdet med undersøgelsen har stået på længe. De kommende måneder gennemføres selve spørgefasen, og resultatet ventes klar til næste år.