I det fynske folks tjeneste

Brækkede halerne på sine køer

En 40-årig landmand fra Sandholdts Lyndelse på Midtfyn er sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven. Landmanden har i mere end 100 tilfælde vreder halen rundt på sine malkekøer og dyrene har på den måde brækket haleknoglen.

-

En 40-årig landmand fra Sandholdts Lyndelse på Midtfyn er sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven. Landmanden har i mere end 100 tilfælde vredet halen rundt på sine malkekøer, og dyrene har på den måde brækket haleknoglen.

Assens Politi har rejst sigtelse mod landmanden fra Sandholts Lyndelse to gange efter en anmeldelse, der fandt sted i december sidste år.

Ifølge en dyrlæge har 98 ud af 100 køer fået vredet halen rundt. Den voldsomme behandling, der har stået på i gennem en årrække, har nu fået politimesteren i Assens til at reagere.

Politimesteren er kommet med et pålæg, der lyder, at landmanden ikke, må beskæftige sig med dyrene, men at han dog fortsat må have dyr på sin gård, så længe de bliver passet af en anden.

Tirsdag eftermiddag bliver der holdt retsmøde i Assens, hvor dommeren skal tage stilling til om politimesterens pålæg skal vedtages eller ej.

- Hvis dommeren afslår politimesterens pålæg, så vil vi ikke afvise, at vi vil kære dommen,\" siger vicepolitikommisær Bjarne Pukgaard fra Assens Politi.