Brand under kontrol

Branden i Odense C er ved 18-tiden ved at være under kontrol og politiet har ophævet afspærringen af området omkring branden.

Brandvæsenet havde ved 18-tiden fået nogenlunde kontrol med branden på Vesterbro 11 C i Odense.

Der forestod dog efterslukning i måske et par timer endnu.

Afspærringen omkring branden blev ophævet cirka klokken 18.30, så kun selve gården, hvor den brændte bygning ligger er spærret.

Beboere i området må igen færdes ude, men lugter man røg indendørs, skal man lufte ud.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

Branden opstod på adressen Vesterbro 11 C og bagved Vindegade 124 i Odense torsdag omkring klokken 14.15.

Bygningen, der brændte, er tom, men det gamle tag var af tagpap, der indeholder tjære, og derfor udviklede branden kraftig og formentlig giftig røg.

Derfor afspærrede myndighederne Vestergade mellem Ny Vestergade og Kongensgade samt hele Pantheonsgade for al trafik.

Beboere og forretningsdrivende indenfor en radius af 500 meter fra branden blev opfordret til at blive inde og lukke vinduer, døre og eventuel ventilation.