Brandsø bliver naturområde

Den lille ø Brandsø, der ligger i Lillebælt, skifter status fra juletræsplantage til naturområde. Ejeren, WEFRI A/S, der bl.a. ejer det fynske gods Wedellsborg, og Fyns Amt har nemlig indgået en aftale om at genskabe og bevare øen som ren natur.

-


Brandsø skal genskabes og bevares som ren natur

Den lille ø Brandsø, der ligger i Lillebælt, skifter status fra juletræsplantage til naturområde. Ejeren, WEFRI A/S, der bl.a. ejer det fynske gods Wedellsborg, og Fyns Amt har nemlig indgået en aftale om at genskabe og bevare øen som ren natur.

Aftalen betyder, at besøgende fremover vil opleve en enestående ø med lave græsbevoksede bakker og lave klinter og en gammel løvskov helt ud til vandet.
På længere sigt skal øen rumme artsrige, græsbevoksede våde og tørre enge, en sjælden mose, mange forskellige fugle og måske en flok krondyr, hjorte eller andre vilde græssende dyr.