I det fynske folks tjeneste

Bred opbakning til digitale valg

Hvis det står til et stort flertal af danskerne, kan vi torsdag den 15. september godt foretage afstemningen via internettet.

En ny undersøgelse fra KMD viser, at et stort flertal af danskerne ger vil stemme digitalt, i stedet for at møde op på valgstederne.

Helt nye tal fra KMD Analyse viser, at to tredjedele af danskerne synes, det er en god idé, hvis man som vælger kan sætte sit kryds hjemmefra via internettet.

En dugfrisk rundspørge fra KMD Analyse viser, at et stort flertal af danskerne er parate til at afgive deres stemme digitalt.

65 procent af befolkningen synes, det lyder som en god idé at kunne stemme hjemmefra via internettet, og knap 80 procent af befolkningen ville overveje at afgive deres stemme over nettet, hvis det forelå som en reel mulighed.

- De nye tal viser, at danskerne på noget så traditionsbundet som et valg ser fordele i nye digitale muligheder. Vi har i tidligere undersøgelser set, at danskerne generelt bakker op om digitalisering i samfundet, og det giver os efterhånden et godt billede af, at man i Danmark gerne vil træde nye veje og på ingen måder er teknologiforskrækket, siger administrerende direktør i KMD, Lars Monrad-Gylling.