Bredt forlig om støtte til skibsbygning

Samtlige Folketingets partier har idag indgået aftale om støtte til skibsbygning. Forliget forudsætter, at staten yder halvdelen af støtten, og at der indgåes frivillig aftale med Danmarks Skibskreditfond om at finansiere den anden halvdel af støtten.  

-

Samtlige Folketingets partier har idag indgået aftale om støtte til skibsbygning. Forliget forudsætter, at staten yder halvdelen af støtten, og at der indgåes frivillig aftale med Danmarks Skibskreditfond om at finansiere den anden halvdel af støtten.  

Som følge af unfair konkurrence på skibsbygningsområdet har EU rejst en sag mod Korea ved WTO. I den periode, hvor sagen løber, har medlemslandene mulighed for at indføre 6 pct. i støtte til nybygning af containerskibe, kemikalieskibe og gastankskibe. Det forventes, at sagen vil være afsluttet 31. marts 2004.  

For ikke at stille danske værfter dårligere end konkurrenterne i EU er der i dag indgået en bred politisk aftale med deltagelse af alle Folketingets partier om at indføre støtte til dansk skibsbygning frem til 31. marts 2004 inden for de rammer, EU har fastsat. Rammer, som betyder at kun Lindø-værftet reelt kan få glæde af støtten herhjemme.

Halv skade
Det forudsætter imidlertid, at Danmarks Skibskreditfond er indstillet på at indgå en frivillig aftale med staten om en krone til krone finansiering.

Statens andel af finansieringen på i alt 325 mio. kr. tilvejebringes via uforbrugte tilsagn på tidligere støtteordninger til skibsbygning.  

Økonomi- og erhvervsministeren vil på baggrund heraf drøfte sagen med Danmarks Skibskreditfond.  

Danmarks Skibskreditfond er lovreguleret og har til formål at yde skibsfinansiering til danske redere eller skibe bygget på danske værfter. Fonden har i dag en formue på ca. 8 mia. kr. og forventer i år et overskud på 285 mio. kr.  

Af fondens vedtægter fremgår det, at i tilfælde af, at fonden opløses, kan fondens nettoformue ikke udloddes til garanterne, men vil ifølge repræsentanskabets bestemmelser skulle anvendes til fremme af dansk skibsfart og/eller værftsindustri.  

\"Jeg er glad for, at alle Folketingets partier i dag har indgået aftale om støtte til skibsbygning. Jeg vil nu gå videre med sagen, herunder forberede den nødvendige lovgivning og drøfte sagen med Danmarks Skibskreditfond. Jeg mener, at både staten og Skibskreditfonden har en fælles interesse i, at vi sikrer, at dansk skibsbygningsindustri ikke stilles dårligere finansieringsmæssigt end deres konkurrenter i EU. Jeg håber derfor, at vi sammen kan finde en løsning til gavn for den maritime industri\" siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.