Britta Nielsen erkender overførsler til sig selv

Britta Nielsen erkender at have overført penge fra Socialstyrelsen til sig selv. Hun er tiltalt for bedrageri for 117 millioner kroner.

Britta Nielsen, der er tiltalt for bedrageri for 117 millioner kroner, erkender at have overført penge fra Socialstyrelsen til sig selv. 

Det oplyser hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, i Københavns Byret torsdag formiddag.

Der er dog ikke tale om en ren tilståelse. Man er ikke enig i, hvornår overførslerne skulle være sket, og hvor store beløbene har været.

- De enkelte beløb skal ikke ses som en nægtelse. Det skal forstås sådan, at den tiltalte ikke husker alle de konkrete beløb og tidspunkter, siger forsvareren.

Britta Nielsen tilstår desuden at have forfalsket en underskrift fra en revisor i forbindelse med arbejdet i Socialstyrelsen. Dermed erkender hun dokumentfalsk.

Det er første gang, at offentligheden hører, hvordan den tidligere ansatte i Socialstyrelsen forholder sig til de alvorlige anklager.

Hidtil har Nima Nabipour ikke villet sige noget om det. Hver gang har han sagt, at det ville komme frem i retten.

Strafferammen for groft bedrageri er otte års fængsel, men anklageren vil tage den sjældne paragraf 88 i brug, der kan hæve straffen i særligt grove sager.

Men Nima Nabipour forsøger torsdag at få den del afvist, da han er af den opfattelse, at Britta Nielsens forbrydelser ikke har været grove nok til, at paragraf 88 kan tages i brug.

Han siger, at det har betydning for, om hans klient vil udtale sig i retten.

Retsformand Vivi Sønderskov Møller siger, at det er meget uhensigtsmæssigt, at forsvareren først nu fortæller, at han ønsker at få behandlet spørgsmålet om paragraf 88 nu, fordi tidsplanen for sagen risikerer at skride.

- Det er vel ikke noget, man er kommet i tanke om i går aftes, siger hun.

I sagen har anklagemyndigheden også rejst krav om at få konfiskeret en lang række ejendele, aktiver samt penge.

Det spørgsmål vil dog først blive behandlet senere. Det har anklagemyndigheden ønsket, og det har dommeren ikke nogen indvendinger imod.

Der er afsat ni dage til sagen.